Länk till startsidan

Utbildningsnämnden

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 61-78

Förvaringsplats för anslag/bevis

Stora södergatan 47, utbildningskansliet

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: