Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2022-06-20

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 32-37

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: