Länk till startsidan

Kommunfullmäktige 2022-06-16

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2022 är nu justerat.

Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-06-16

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 203–231

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22 i Lund.

Protokoll och tillhörande protokollsbilagor finns även att ta del av på Lunds kommuns mötesportal.
Kontakt: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: