Länk till startsidan

Socialnämndens myndighetsutskott

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Paragrafer i protokollet som justerats

205-219

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: