Länk till startsidan

Habostyrelsen 2022-06-15

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Habostyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 36-47

Förvaringsplats för anslag/bevis

Habo gård, Habovägen 6, Lomma

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: