Länk till startsidan

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2022-06-08

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-08

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 42-52

Förvaringsplats för anslag/bevis

kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: