Länk till startsidan

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-10

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 25-31

Förvaringsplats för anslag/bevis

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: