Länk till startsidan

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2022-06-07

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 34-42

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: