Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2022-06-13

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande

Sammanträdesdatum

2022-06-13

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 160-190

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: