Länk till startsidan

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-14

Protokoll från extrainsatt sammanträde i kommunfullmäktiges valberedning den 14 juni 2022 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 69–73

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22 i Lund.

Kontakt: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: