Länk till startsidan

Socialnämnden 2022-06-08

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-08

Paragrafer i protokollet som justerats

92-108

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: