Länk till startsidan

Servicenämnden 2022-06-08

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-08

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 41–48

Förvaringsplats för anslag/bevis

Serviceförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Länk till protokoll i Meetings
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: