Länk till startsidan

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 13-16

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kultur- och fritidsförvaltningen, Stora Södergatan 47, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: