Länk till startsidan

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-01

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-01

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 30-33

Förvaringsplats för anslag/bevis

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1


Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: