Länk till startsidan

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollet från valberedningens senaste sammanträde är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2022-05-10

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 51–68

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22, i Lund.

Kontakt: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: