Länk till startsidan

Kommunstyrelsen 2022-05-04

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-04

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 155-199

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Länk till protokoll i Meetings
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: