Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2022-05-03

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-03

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 28-36

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: