Länk till startsidan

Bygglov för Häckeberga 2:1

En ansökan om bygglov har lämnats in för Häckeberga 2:1. Sökande önskar placera två nätstationer längs väg M 796 samt en längs Heckebergavägen

Lunds byggnadsnämnd har fått in en bygglovsansökan för fastighet Häckeberga 2:1 för tre nätstationer. Nätstationerna placeras utanför detaljplanelagt område.

Du som är närmast berörd av sökt bygglov har nu möjlighet att lämna synpunkter, till exempel om du bor i området eller äger en fastighet där.

Du kan ta del av handlingarna genom att kontakta Medborgarcenter.
E-post: lunds.kommun@lund.se
Telefon: 046-359 50 00
Besök: Brotorget 1 i Lund

Lämna synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter senast den 24 maj 2022.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.
Glöm inte att ange namn och postadress när du lämnar din synpunkt.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Byggnadsnämnden i Lunds kommun


Uppdaterad:

Dela sidan: