Länk till startsidan

Utbildningsnämnden 27 april

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-27

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 32-44

Förvaringsplats för anslag/bevis

Utbildningskansliet, Stora södergatan, Lund.

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: