Länk till startsidan

Utbildningskansliet

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-27

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 32-44

Förvaringsplats för anslag/bevis

Utbildningsförvaltningen, Stora södergatan 47

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden: utbildningsforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: