Länk till startsidan

Kommunfullmäktige 2022-04-28

Protokollet från kommunfullmäktiges senaste sammanträde är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-04-28

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 69–85, 87–114 (§ 86 justerades och anslogs fredagen den 29 april 2022)

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokollet med tillhörande anslagsbevis förvaras i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22 i Lund.

Protokollet finns också att ta del av i sin helhet på Lunds kommuns mötesportal.
Kontakt: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: