Länk till startsidan

Byggnadsnämndens sammanträde 2022-04-21

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 51-64

Förvaringsplats för anslag/bevis

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: