Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 2022-02-01 § 1, 7, 12

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-01

Paragrafer i protokollet som justerats

1, 7, 12

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vard- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

https://moten.lund.se/committees/vard-och-omsorgsnamnden#committeesRecentContent.
vardochomsorg@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: