Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2022-01-11

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-11

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 1-6

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad: