Länk till startsidan

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-01-11

Protokollet från sammanträde i kommunfullmäktiges valberedning 2022-01-11 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2022-01-11

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 1–13

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras på kommunkontoret, Bruksgatan 22 i Lund.

Kontakta kommunkontoret.

Uppdaterad: