Länk till startsidan

Socialnämndens myndighetsutskott 2022-01-10

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-10

Paragrafer i protokollet som justerats

1-14

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Kontakta nämnden

Text

Uppdaterad: