Länk till startsidan

Granskning av vägplan

2021-12-15 — 2022-01-31

Lunds kommun har upprättat ett förslag till vägplan, Vägplan för väg 936, Gång- och cykelväg utmed Svenshögsvägen i Lunds kommun, för byggande av en gång- och cykelväg längs Svenshögsvägen mellan Lund och Stångby.

Läs handlingarna

Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 15 december 2021 och 31 januari 2022.

Handlingar Granskning vägplan Svenshögsvägen

Handlingarna finns också tillgängliga på:

  • Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund

Lämna synpunkter

Synpunkter ska ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 31 januari 2022. Ange diarienummer TN 20/474. Du kan lämna synpunkter via post eller e-post.

Lunds kommun tekniska förvaltningen
Box 41, 221 00 Lund

E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Kom ihåg att ange namn och postadress. De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter och GDPR

Kontakt

För mer information, kontakta Anna Karlsson.

E-post: anna.karlsson@lund.se

 

Tekniska nämnden i Lunds kommun

 

Uppdaterad: