Länk till startsidan

Tekniska nämnden 2021-11-24

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-24

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 354–359, 361 och 363–382

Förvaringsplats för anslag/bevis

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad: