Länk till startsidan

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-15

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 december 2021, med start klockan 17.00.

Sammanträdet äger rum digitalt med endast fullmäktiges presidium närvarande i Pauliskolans aula. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Med anledning av rådande coronaviruspandemi kan sammanträdet dock med fördel följas via den webbsändning som sker live.

Du hittar länken till webbsändningen på kommunfullmäktiges sida.

Dagordning och tillhörande beslutsunderlag går att ta del av på möten Lund.

Kontakta Kommunkontoret: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad: