Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2021-11-22

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 279-324

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad: