LSS-verksamheternas arbete med covid-19

Lunds kommun arbetar aktivt för att minska risken för spridning av coronaviruset. Vi anpassar våra verksamheter och arbetssätt för att minska riskerna och för att du ska känna dig trygg med det stöd du får av oss. Våra medarbetare stannar hemma vid symtom, även milda, vi är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning så fort någon uppvisar symtom.

Daglig verksamhet

Våra dagliga verksamheter håller numera öppet som vanligt.

Tillhör du eller en anhörig en riskgrupp har du möjlighet att arbeta hemifrån. Då får du habiliteringsersättning som vanligt för de dagar som det var planerat att du skulle ha varit på den dagliga verksamheten.

Ingår du inte i en riskgrupp får du habiliteringsersättning om du är hemma på grund av sjukdom. Är du hemma för att du är orolig för att bli smittad får du inte någon ersättning. Stanna hemma om du är sjuk och tänk på att Folkhälsomyndigheten rekommenderar två symtomfria dagar innan du går tillbaka till din arbetsplats.

Kontakta din dagliga verksamhet om du har frågor.

Alla dagliga verksamheter i Lunds kommun

Besök på LSS-boende

För att skydda våra boende och minska risken för smittspridning tar vi inte emot några besök i gemensamma utrymmen på våra LSS-bostäder. Vill någon ha besök av dig i sin lägenhet går det förstås bra. Tänk på att hålla god handhygien och sprita dina händer.

Har du som anhörig frågor eller vill komma i kontakt med en boende är du välkommen att ringa oss.

Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning

Servicebostäder för personer med funktionsnedsättning

Vad händer om det finns covid-19 på ett LSS-boende?

Så fort en brukare uppvisar symtom på covid-19 isoleras personen i sin lägenhet och provtagning görs. Vår personal börjar omedelbart att använda skyddsutrustning när de arbetar med personer om uppvisar symtom.

Om brukaren visar sig vara positiv för covid-19 informerar vi närstående till brukaren och också övriga personer som bor på boendet och deras närstående om att det finns konstaterad covid-19 på boendet. Vi håller tät kontakt med Region Skåne och följer de riktlinjer de har tagit fram. Det innebär bland annat att:

  • Personen som har insjuknat isoleras i sin lägenhet tills hen är symtomfri och därefter 48 timmar till. Vi bryter först isoleringen när det har gjorts en smittfrihetsbedömning tillsammans med ansvarig läkare.
  • Alla brukare vistas i sina egna lägenheter och vi är särskilt observanta på symtom.
  • Bara en viss del av personalgruppen arbetar med den smittade.
  • Vi utökar städrutiner och har inga gemensamma aktiviteter.

Smittförebyggande åtgärder och skyddsutrustning

Vi följer Smittskydd Skånes rekommendationer, som poängterar att de viktigaste åtgärderna för att skydda brukare mot covid-19 inom vård och omsorg är att ha god följsamhet till hygienrutiner och korrekt användning av skyddsutrustning. Personal ska även ha fysisk distansering i personalutrymmen, samt stanna hemma även vid lätta symtom och regelbundet rengöra gemensamma kontaktytor med ytdesinfektion. Vid brukarnära arbete använder vi munskydd. 

Om en brukare visar symtom på eller har konstaterad covid-19 ska vi omedelbart sätta på full personlig skyddsutrustning. 

 

 

Vi följer Smittskydd Skånes rekommendationer, som poängterar att de viktigaste åtgärderna för att skydda brukare mot covid-19 inom vård och omsorg är att ha god följsamhet till hygienrutiner och korrekt användning av skyddsutrustning. Personal ska även ha fysisk distansering i personalutrymmen, samt stanna hemma även vid lätta symtom och regelbundet rengöra gemensamma kontaktytor med ytdesinfektion. 

Utöver detta ska man vid brukarnära arbete använda sig av barriärskydd i form av munskydd och visir. Syftet är att minimera risken för att symptomfria anställda och brukare smittar vidare. Enligt nya rekommendationer från Smittskydd Skåne ska också all personal inom vård- och omsorgsförvaltningen använda munskydd, i personalutrymmen där fysisk distans inte kan hållas.  

Visir och munskydd har vi alltid när vi arbetar nära brukare, även då de är friska. Om en brukare visar symtom på eller har konstaterad covid-19 ska vi omedelbart sätta på full personlig skyddsutrustning, vilket bland annat betyder att vi kompletterar med plastförkläde.

Hemvårdspersonalen kommer tillfälligt att bära visir och munskydd

Efter nya rekommendationer från Vårdhygien Skåne kommer hemvårdspersonalen som extra försiktighetsåtgärd nu att bära både visir och munskydd när de besöker dig.

De nya rekommendationerna säger att vid omfattande spridning av covid-19 i samhället, samt vid hotande utbrott inom vård och omsorg, rekommenderas både munskydd och visir vid all patientnära vård. I hemvården i Lund är smittspridningen mycket låg, men på grund av den ökade samhällsspridningen kommer vi nu därför att bära visir och munskydd.

Vi anpassar riktlinjerna löpande efter utvecklingen och kommer också att ta fram rutiner för hur skyddsutrustning ska användas allt eftersom vaccinationerna har genomförts.