Nyheter om coronaviruset och covid-19

December

2020-12-30

Lägesbild onsdag den 30 december med anledning av arbetet med covid-19

Kultur- och fritidsförvaltningen förbereder för begränsad öppning av folkbiblioteken i början av januari. Vaccinationerna startar i Lund i vecka 1. Vård- och omsorgsförvaltningen summerar julhelgen och vi har en uppmaning att fira säkert i nyår. Det är några av de frågor som lyfts inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-12-23

Lägesbild onsdag den 23 december med anledning av arbetet med covid-19

Något minskad sjukfrånvaro inom vård- och omsorg, beslut fattat om distansundervisning och förbud mot servering av alkohol efter klockan 20. Ja, det är några av frågorna inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-12-21

Lägesbild måndag den 21 december med anledning av arbetet med covid-19

Flera verksamheter i Lund påverkas på grund av ytterligare nationella restriktioner. Bland annat stängs Högevallsbadet, bibliotek, Konsthallen samt samtliga fritidsgårdar och mötesplatser för unga från och med i morgon.

2020-12-19

Biblioteken i Lunds kommun anpassar verksamheten efter nya restriktioner

Utifrån regeringens nya restriktioner som kom den 18 december, fattas nu beslutet att delvis stänga folkbiblioteken i Lunds kommun för besökare. Endast meröppna bibliotek kommer vara tillgängliga för besök men utan personal och med tydliga förhållningsregler. Biblioteken hänvisar även till sina digitala tjänster. Beslutet gäller från och med måndag 21 december och gäller till och med den 24 januari.

2020-12-16

Ansträngt läge inom vård, skola och omsorg

Läget med covid-19 är särskilt ansträngt inom vård, omsorg och skola. På en pressträff idag berättade Lunds kommun om nuläget för organisationen och åtgärder framåt.

2020-12-15

​Lägesbild tisdag den 15 december med anledning av arbetet med covid-19

Tre dagars distansundervisning för sexorna på Vårfruskolan och Apelskolan och en uppmaning om att ta digital kontakt med kommunens verksamheter. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-12-09

Lägesbild onsdagen den 9 december med anledning av arbetet med covid-19

Stort arbete inom vård och omsorg för att hantera smittspridning, biblioteken minskar öppettiderna och hemarbete och näthandel ger fulla sopkärl. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-12-04

Lägesbild fredagen den 4 december med anledning av arbetet med covid-19

Servicevärdar finns på plats i Saluhallen under julhandeln och från och med måndag går kommunens gymnasieskolor helt över till distansstudier. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-12-02

Lägesbild onsdag den 2 december med anledning av arbetet med covid-19

Ny rekommendation gällande yngre barn i familjer med covid-19, cityvärdar bistår för en trygg julhandel och smittspridningen fortsätter att öka inom vård och omsorg. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

November

2020-11-27

​Lägesbild fredag den 27 november med anledning av arbetet med covid-19

Ökad smitta inom vård och omsorgs verksamheter, parkeringsvakter sätts in i Skrylle och över 110 företag har redan anslutit sig till kommunens personalbonus. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-24

Lägesbild tisdag den 24 november med anledning av arbetet med covid-19

Vårens prao ställs in, nu öppnar anmälan för företag som vill anmäla sig till personalbonusen och de första tillsynerna sedan alkoholförbudet efter 22 gjorda i Lund. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-20

Lägesbild fredag den 20 november med anledning av arbetet med covid-19

Från den 24 november blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än åtta deltagare, enligt ett beslut från regeringen. Lunds kommuns verksamheter påverkas på olika sätt av de nya restriktionerna, där en del anpassas medan andra ställs in.

2020-11-19

Lunds kommun presenterar ett tredje åtgärdspaket till Lunds näringsliv

Effekterna av coronapandemin slår hårt mot många företag och föreningar i Lunds näringsliv. För att stötta, både på kort och lång sikt, föreslås nu ett tredje åtgärdspaket riktat till kommunens näringsidkare inom besöksnäring, handel, hotell- restaurangnäring, elitidrott, kultur- och kreativa näringar och eventbranschen.

2020-11-18

Lägesbild onsdag den 18 november med anledning av arbetet med covid-19

Gymnasieskolorna planerar för en omställning och spårvägsinvigningen blir digital. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-13

Lägesbild fredag den 13 november med anledning av arbetet med covid-19

​Kommunfullmäktige hålls digitalt, programsläpp av årets Vinterlund och medarbetares berättelser om coronapandemin delas. Det är några av frågorna som lyfts under fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-11

Lägesbild onsdagen den 11 november

Stängda lunchrestauranger för seniorer, stort arbete för att hålla nere smittspridningen inom kommunens verksamheter och tält för matservering på Katedralskolans skolgård. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-06

​Lägesbild fredag den 6 november med anledning av arbetet med covid-19

Isbana på Stortorget planeras som en del av Vinterlunds program och kommunens frivilligkraft fortsätter att spela en viktig roll under pandemin. Det är ett par av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-04

Lägesbild onsdag den 4 november med anledning av arbetet med covid-19

Skärpta regler på serveringsställen följs upp av miljöförvaltningen, badkorten på Högevall förlängs och förebyggande åtgärder i matsalarna på kommunens gymnasieskolor. Det är ett par av frågorna som lyfts på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-02

​Lägesbild måndag den 2 november med anledning av arbetet med covid-19

Gymnasieskolorna håller öppet, åtgärder på kommunens bibliotek och fortsatt låg smittspridning inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Det är ett par av frågorna som lyfts på måndagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Oktober

2020-10-30

Lägesbild fredag den 30 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Idrottsföreningar uppmanas att vidta fler åtgärder, kommunens ”öppna förskolor” stänger tillfälligt och miljöförvaltningens inspektioner fortsätter. Det är ett par av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-10-29

​Lägesbild torsdag den 29 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Kommunens medborgarkontakt koncentreras, kvällens kommunfullmäktige corona-anpassas och skolor och förskolor håller fortsatt öppet. Det är några av frågorna som behandlades under torsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-10-28

Så anpassas verksamheterna i Lunds kommun efter skärpta allmänna råd

Lunds kommun arbetar intensivt för att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 på en rad olika sätt. En del verksamheter anpassas, andra ställs in.

2020-10-27

Arbetet intensifieras i Lund med anledning av skärpta allmänna råd

Lunds kommun intensifierar med omedelbar verkan arbetet med hanteringen av covid-19 efter Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Skåne. Beredskapen i kommunen är god för att hantera det rådande läget. Flera insatser görs direkt för att minska smittspridningen.

2020-10-21

​Lägesbild onsdag den 21 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Anpassningar för att minska smittspridningen under höstlovet, digitala alternativ för gymnasieinformation och fortsatta uppmaningar om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-10-14

Lägesbild onsdag den 14 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Inga smittade brukare inom vård- och omsorg, e-tjänst för att boka aktivitet på träffpunkter och öppning av äventyrsbadet på Högevall. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-10-07

​Lägesbild onsdag den 7 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Ett anpassat Litteralund, en annorlunda skördefest och uppskattade besök med tydliga anvisningar på äldreboenden. Det är några av frågorna som hanterats inom ramen för Lunds kommuns arbete med covid-19 den här veckan.

September

2020-09-30

Lägesbild onsdag den 30 september med anledning av arbetet med covid-19

Vård- och omsorgsförvaltningen öppnar upp en del av sina verksamheter som har varit stängda på grund av pandemin. Företagare får vidare hjälp av Lundasupport – nu även via webbsamtal. LKFs coronarelaterat arbete uppskattas av hyresgästerna, enligt undersökning.

2020-09-23

Lägesbild onsdag den 23 september med anledning av arbetet med covid-19

Förberedelser inför det hävda besöksförbudet på äldreboenden, öppning av tre träffpunkter och en utflyttad skördefest. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-09-16

Lägesbild onsdag den 16 september med anledning av arbetet med covid-19

Besöksförbudet på äldreboenden hävs och Visit Lund summerar coronasommaren. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-09-09

Lägesbild onsdag den 9 september med anledning av arbetet med covid-19

Lunds kommun upplåter mark till provtagningsplatser, fortsatta möjligheter till ensamåkning med färdtjänst och förinspelningen av årets upplaga av Kulturnatten, som startar i dag. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-09-02

Lägesbild onsdag den 2 september med anledning av arbetet med covid-19

Aktuellt smittläge i kommunala verksamheter, frivilligkraft fortsätter sin verksamhet och miljöförvaltningen bevakar studentarrangemangen i höst. Dessa ämnen är några av dem som Lunds kommun hanterat i samband med covid-19-arbetet denna vecka.

Augusti

2020-08-26

Lägesbild onsdag den 26 augusti med anledning av arbetet med covid-19

Ökad smittspridning av covid-19 i Skåne och bekräftade covid-19-fall inom en kommunal skola, däremot fortsatt låg smittspridning inom kommunens verksamheter.

2020-08-19

Lägesbild onsdag den 19 augusti med anledning av arbetet med covid-19

Äventyrsbadet på Högevall planerar öppna i oktober, fortsatt stabilt inom vård- och omsorg och bra skolstart i kommunens skolor. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-08-12

Lägesbild onsdag den 12 augusti med anledning av arbetet med covid-19

Femte veckan utan nya covid-fall inom vård och omsorg och stort arbete inom skolan inför starten nästa vecka. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-08-05

Lägesbild onsdag den 5 augusti med anledning av arbetet med covid-19

Utomhusbesök på äldreboenden och påminnelse om att hålla avstånd på populär loppis. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covi-19.

Juli

2020-07-29

Lägesbild onsdag den 29 juli med anledning av arbetet med covid-19

Fortsatt mycket låg smittspridning, digital underhållning för våra seniorer och stort besökstryck i parker och naturområden. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-07-22

Lägesbild onsdag den 22 juli med anledning av arbetet med covid-19

Fortsatt låg smittspridning inom vård och omsorg, ingen ökning av personer som fått problem med hyran och behov av fler frivilliga. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-07-15

Lägesbild onsdagen den 15 juli med anledning av arbetet med covid-19

Så går det hittills med årets upplaga av Sommarlund, stabil sommar inom vård och omsorg och ett varmt tack till alla som stöttar. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-07-08

Lägesbild onsdag den 8 juli med anledning av arbetet med covid-19

Nytt stödmaterial till restauranger, vikarier introduceras på ett nytt sätt och en påminnelse om att vi tillsammans behöver hjälpas åt att hålla avstånd. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-07-03

Fortsätt att hålla avstånd – material för nedladdning

Håll i – håll ut! I semestertider är det extra viktigt att hålla avståndet eftersom fler rör sig utomhus. Undvik folksamlingar och sitt inte för nära varandra på uteserveringar. Nu har Lunds kommun tagit fram material med kortfattade budskap för fri användning.

2020-07-01

Lägesbild onsdag den 1 juli med anledning av arbetet med covid-19

Tiderna för ensamåkning med färdtjänst utökas under sommaren, information till vårdnadshavare om sommarens risker och fortsatt låg smittspridning inom kommunens vård och omsorg. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-07-01

Föräldrainformation om sommarens risker

I år ser sommarmånaderna annorlunda ut för många – fler semestrar på hemmaplan och planerade aktiviteter har fått ställas in. Inför sommarens ledighet har vårdnadshavare till barn och ungdomar i Lunds kommun fått ett digitalt informationsbrev med tips om vart man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp. Här har vi samlat kontaktuppgifterna.

Juni

2020-06-24

Lägesbild onsdag den 24 juni med anledning av arbetet med covid-19

Låg smittspridning på kommunens särskilda boenden, ny prognos för årsresultatet påverkas av coronapandemin och fortsatt fokus på att minimera smittoriskerna under sommaren. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-06-17

Lägesbild onsdag den 17 juni med anledning av arbetet med covid-19

Digital träffpunkt för seniorer, utökad användning av visir och tillfälliga utomhusplaner för handboll. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-06-15

Lägesbild måndag den 15 juni med anledning av arbetet med covid-19

Extra insatser i naturområden och parker och förberedelser inför ny lag om stängning av serveringar. Det är några av frågorna som lyfts under måndagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-06-12

Lägesbild fredag den 12 juni med anledning av arbetet med covid-19

Kulturnatten anpassas i år och samarbete mellan kommun och region i fokus för att minska smittspridningen. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-06-12

Kulturnatten anpassas och erbjuder livesändningar

Den 19 september anordnar Lunds kommun Kulturnatten i Lund. Det är ett årligt återkommande arrangemang där Lunds fria kulturliv får visa upp sin kreativitet och skaparglädje runt om i staden. Men i år blir det ett annorlunda upplägg.

2020-06-11

Förlängda stängningar och besöksförbud inom äldreomsorg och LSS

För att fortsätta skydda kommunens äldre och riskgrupper och minska risken för smittspridning av covid-19 förlängs de tillfälliga stängningarna och besöksförbuden i våra verksamheter till den 31 augusti respektive 30 september. Nationellt besöksförbud på äldreboenden gäller fortsatt till och med 31 augusti.

2020-06-10

​Lägesbild onsdag den 10 juni med anledning av arbetet med covid-19

Visir införs för att ytterligare minska smittspridning inom hemvården och så förbereder sig Lund Tourist Center på anpassningar i sommar. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-06-08

Lägesbild måndag den 8 juni med anledning av arbetet med covid-19

Anpassat studentutspring när utsparksveckan nu börjar och information om att Lundasupport håller öppet hela sommaren. Det är några av frågorna som lyfts på måndagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-06-05

Lägesbild fredag den 5 juni med anledning av arbetet med covid-19

Friluftsbad med tydlig skyltning och naturvårdsvakt som ser till att myndigheternas rekommendationer följs i våra naturområden. Dessutom stort intresse för att arbeta i vård och omsorg! Det är några av frågorna som lyfts under fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-06-03

Lägesbild onsdag den 3 juni med anledning av arbetet med covid-19

Pausad gymnasiemässa, stabila nivåer för startade företag och statistik för smittspridning. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-06-01

Lägesbild måndag den 1 juni med anledning av arbetet med covid-19

Effektiva åtgärder för att minska smittspridningen på särskilda boenden och till hösten kan gymnasie- och komvuxelever återvända till skolan. Det är några av frågorna som lyfts under måndagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Maj

2020-05-29

​Lägesbild fredag den 29 maj med anledning av arbetet med covid-19

Digital energi- och klimatrådgivning, möjlighet för popup-försäljning på kommunal mark och fler frivilliga behövs. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-27

​Lägesbild onsdag den 27 maj med anledning av arbetet med covid-19

Säkerhetsinsatser kopplade till årets studentutsläpp, detta gäller kring besöksförbud på särskilda boenden och budgetfullmäktige flyttas till Sparbanken Skåne Arena. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-25

Lägesbild måndag den 25 maj med anledning av arbetet med covid-19

Högt besökstryck i naturområden och parker, fler sommarlovsentreprenörer och information kring hur äldreomsorgen jobbar för att minska smittspridningen. Det är några av frågorna som lyfts på måndagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-20

Lägesbild onsdag den 20 maj med anledning av arbetet med covid-19

Lunds turistbyrå öppnar igen 15 juni, vykort om stöd till äldre delas ut på vårdcentraler och mer att göra för Lunds Renhållningsverk när fler arbetar hemma. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för arbetet med covid-19 i Lunds kommun.

2020-05-18

Lägesbild måndag den 18 maj med anledning av arbetet med covid-19

Fler surfplattor till Lunds äldre och färre hembesök av bovärdar. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för arbetet med covid-19 i Lunds kommun.

2020-05-15

Lägesbild fredag den 15 maj med anledning av arbetet med covid-19

Gymnasieskolorna förbereder sig för olika scenarier i höst och tillfälligt beslut om individuellt satta öppettider för hyresgäster i saluhallen. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-14

Lägesbild torsdag den 14 maj med anledning av arbetet med covid-19

Fler företag och föreningar behövs för att möta behovet av feriepraktikplatser och en uppmaning om att elever inte ska arrangera studentflak i år. Det är några av frågorna som lyfts på torsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-13

Lägesbild onsdag den 13 maj med anledning av arbetet med covid-19

Fler kulturupplevelser streamas och boendestöd testas digitalt. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-12

Lägesbild tisdag den 12 maj med anledning av arbetet med covid-19

Friluftsbadens öppning och lokalvård under coronakrisen. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-11

Lägesbild måndag den 11 maj med anledning av arbetet med covid-19

630 personer har anmält sitt intresse för att jobba inom Lunds kommun i händelse av ett stort personalbortfall. LKF stödjer Lunds cityhandel genom satsningen #StarkaTillsammans. Dessa är några av frågorna som är aktuella inom Lunds kommuns arbete med hanteringen av coronapandemin.

2020-05-08

Lägesbild fredag den 8 maj med anledning av arbetet med covid-19

Personer med psykisk funktionsnedsättning syr skyddsrockar till kommunens boenden. Studenten 2020 närmar sig och planeringen sker utifrån budskapet ”Vi ställer inte in, vi ställer om”. Dessa är några av frågorna som är aktuella inom Lunds kommuns arbete med hanteringen av coronapandemin.

2020-05-07

Lägesbild torsdag den 7 maj med anledning av arbetet med covid-19

Beslut i kommunstyrelsen om köp av skyddsutrustning till personal och hyresavtal för lägenheter för att vårda smittade. Dessutom ett lyckat, digitalt coronaanpassat öppet hus på Hedda Anderssongymnasiet. Detta är några av frågorna som är på agendan i dag inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-05-06

Lägesbild onsdag den 6 maj med anledning av arbetet med covid-19

Lokalt stöd till föreningar och studieförbund och över 500 lösningar efter Hack the Crisis. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-06

Du som blev svensk medborgare under år 2019

Lunds kommun har med anledning av den rådande situationen med covid-19 beslutat att flytta kommunens ceremoni och firande av nya svenska medborgarskap.

2020-05-05

Lägesbild tisdag den 5 maj med anledning av arbetet med covid-19

Fler volontärer, tillgång på livsmedel och digital Heddaträff. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-04

Lägesbild måndagen den 4 maj med anledning av arbetet med covid-19

Hundratals skolluncher uthämtade, tusentals tittare på Lunds kommuns digitala valborgsfirande och tillsyn på kaféer och restauranger. Det är en del av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av effekterna av covid-19.

April

2020-04-30

Lägesbild torsdag den 30 april med anledning av arbetet med covid-19

Inga större folksamlingar på valborgsmässoafton i Lund, enligt kommunens säkerhetssamordnare. Kommunen bjuder på digitalt valborgsfirande via sociala medier i kväll. Stor handspritsleverans på väg. Här är dagens coronarelaterade händelser.

2020-04-29

Lägesbild onsdag den 29 april med anledning av arbetet med covid-19

Studentutspark enligt myndigheternas rekommendationer, åtgärder i Stadsparken under stängningen på valborg och stort tryck på frivilligkraften i kommunen. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-29

Studenten i Lunds kommun firas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Studentutsparken i Lund kommer att genomföras i juni. Det blir ett alternativt firande i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gällande föreskrifter.

2020-04-28

Lägesbild tisdag den 28 april med anledning av arbetet med covid-19

Riskgrupper får hjälp att låna böcker och Sommarlund anpassas för att kunna genomföras även i år. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-28

Stadsparken stänger på valborg

Oavsett om vi kallar det siste april eller valborg så stannar vi hemma den 30 april, håller avstånd till varandra och minskar risken för spridning av covid-19.

2020-04-27

Lägesbild måndag den 27 april med anledning av arbetet med covid-19

Tillsyn på 28 restauranger och caféer gjord i helgen och riktad information till kommunens föreningsliv. Det är ett par av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-24

Lägesbild fredag den 24 april med anledning av arbetet med covid-19

Coronakrisens påverkan på den ekonomiska prognosen och det fortsatta arbetet kring stängningen av Stadsparken under Valborg. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-23

Nu kan Lunds kommuns gymnasieelever hämta skollunch

Från och med måndagen den 27 april kan gymnasieleverna hämta sin lunch på utvalda grundskolors skolkök. Eleverna beställer lunchen via en e-tjänst.

2020-04-23

Lägesbild torsdagen den 23 april med anledning av arbetet med covid-19

Lunchlösning för gymnasieelever i Lunds kommun och många frågor till Lundasupport. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-22

Lägesbild onsdagen den 22 april med anledning av arbetet med covid-19

Fortsatt fokus på digital tillgänglighet. Folkbiblioteken i Lund genomför delar av sin verksamhet digitalt. Coronainformation publiceras nu på flera olika språk på lund.se. Det är några av satsningarna som görs inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-04-21

Lägesbild tisdagen den 21 april med anledning av arbetet med covid-19

Fokus på uteserveringar, fria omlån på biblioteket och nyansökan om försörjningsstöd kan göras digitalt. Det är några av ärendena som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-04-20

Lägesbild måndagen den 20 april med anledning av arbetet med covid-19

Stabilt låg sjukfrånvaro, bra planeringsunderlag för förskola och grundskola och god respons för #kulturströmlund. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-17

Lägesbild fredag den 17 april med anledning av arbetet med covid-19

Stadsparken stängs av under valborg, företagsåtgärder beslutas i olika instanser och ytterligare kommunikationsinsatser riktade till kommuninvånare över 70 år. Det är några av de frågor som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-16

Lägesbild torsdag den 16 april med anledning av arbetet med covid-19

Undantag från distansundervisning och föräldrastöd via telefon. Det är några av frågorna som lyfts på torsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-15

Lägesbild onsdag den 15 april med anledning av arbetet med covid-19

Diskussioner kring hur årets studentfirandet ska se ut och nya studieplatser på kommunens fritidsgårdar för gymnasieungdomar. Det är några av de frågor som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-14

Lägesbild tisdag den 14 april med anledning av arbetet med covid-19

Möjlighet för unga att få stöd via verksamheten Unga vuxna och utökade telefontider hos Anhörigcenter. Det är ett par av frågorna som lyfts på tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-09

Lägesbild torsdag den 9 april med anledning av arbetet med covid-19

Bättre luftkvalité, positiva krafter på kommunens nya Instagramkonto @levelund och Lov i Lund för påsklovslediga barn, trots pandemin. Lunds kommun fortsätter följa pandemisituationen och ser fram emot en lugn och skön påsk.

2020-04-08

Lägesbild onsdag den 8 april med anledning av arbetet med covid-19

Biljettbyrån och Lund Tourist Center stänger sin fysiska lokal efter påsk och nya inriktningsbeslut kring att arbeta hemifrån för att minska smittspridning, i de verksamheter där det är möjligt. Det är ett par av frågorna som hanteras under onsdagen inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-07

Lägesbild tisdag den 7 april med anledning av arbetet med covid-19

Rekrytering av medarbetare som kan stötta upp verksamheterna och planering för att erbjuda tillfälligt boende för hemlösa vid smittspridning. Det är några av frågorna som Lunds kommun arbetar med för att hantera utbrottet av covid-19.

2020-04-06

Lägesbild måndag den 6 april med anledning av arbetet med covid-19

Affärsrådgivare för att stötta företag och utökade öppettider hos Kriscentrum. Det är några av frågorna som Lunds kommun arbetar med när det gäller hanteringen av coronautbrottet.

2020-04-03

Fyll i vår e-tjänst om omsorgsbehov i händelse av beslut om stängning av förskola eller skola

Sedan utbrottet av covid-19 har ett stort planeringsarbete gjorts i Lunds kommun för att vi ska vara förberedda om läget förändras snabbt.

2020-04-03

Lägesbild fredag den 3 april med anledning av arbetet med covid-19

Lunds kommun vänder sig till allmänheten för att rekrytera fler undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och stödassistenter. Lunds kommun lanserar också en ny e-tjänst för föräldrar som är i behov av barnomsorg i händelse av stängda skolor. Här kommer dagens sammanfattning om kommunens arbete inom ramen för hanteringen av coronautbrottet.

2020-04-03

Coronapandemin snabbar på kommunens digitala utveckling

Lunds kommun arbetar intensivt med digitalisering av olika arbetsprocesser. Nu i pandemitider får några av lösningarna skyndas på och prövas i skarpt läge. Resultatet så här långt visar att kommunen kan agera snabbt och är väl rustad för att säkra de demokratiska processerna med hjälp av digital teknik.

2020-04-02

Lägesbild torsdag den 2 april med anledning av arbetet med covid-19

Ett intensivt arbete kring att analysera hur Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd påverkar Lunds kommuns olika verksamheter och ett fortsatt arbete med att säkra tillgången på skyddsutrustning. Det är ett par av frågorna som hanteras under torsdagen inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-01

Lägesbild onsdag den 1 april med anledning av arbetet med covid-19

Lunds kommun delar ut läsplattor till äldre på äldreboenden för att ge dem möjlighet att hålla kontakten med anhöriga på distans. Det är en av frågorna som idag hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-01

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på alla äldreboenden i landet för att förhindra spridningen av coronaviruset bland äldre.

Mars

2020-03-31

Lägesbild tisdag den 31 mars med anledning av arbetet med covid-19

Lunds kommun vill kunna erbjuda skolmat till gymnasieelever som studerar på distans. För att det ska vara möjligt krävs dialog med samarbetskommunerna och särskild planering. Det är en av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-03-30

Lunds kommun möjliggör ensamresor inom färdtjänsten till följd av coronapandemin

För att bidra till minskad spridning av coronasmittan inför nu Lunds kommun en möjlighet för färdtjänstresenärer att resa ensamma med färdtjänsten under vissa tider på dagen.

2020-03-30

Lägesbild måndag den 30 mars med anledning av arbetet med covid-19

Hanteringen av coronapandemin fortsätter inom Lunds kommun och idag introduceras nya åtgärder: Lunds kommun möjliggör från och med idag ensamresor inom färdtjänsten. Äventyrsbadet på Högevall stängs. Allt fler möten och evenemang skjuts på framtiden eller genomförs digitalt. 

2020-03-27

Lunds kommun och fastighetsägare i dialog för att stötta näringsidkare

Den ansträngda situationen i och med coronaviruset covid-19 slår hårt mot näringsidkare, småföretagare och centrumhandeln. Under fredagen bjöd Fastighetsägarna Syd och Lunds kommun in kommunens fastighetsägare till dialog.

2020-03-27

Lägesbild fredag den 27 mars med anledning av arbetet med covid-19

Förstärkt företagslots, förlängt besöksförbud på äldreboenden och uppdaterade rutiner för att säkerställa kommunens verksamhet. Det är några av de aktuella frågor som hanteras just nu inom Lunds kommun i samband med coronautbrottet.

2020-03-26

Lägesbild torsdag den 26 mars med anledning av arbetet med covid-19

Stabilt personalläge, fokus på skyddsutrustning och riktlinjer för kommunala restauranger. Det är några av de saker som hanteras inom ramen för Lunds kommun arbete med effekterna av covid-19.

2020-03-25

Lägesbild onsdag den 25 mars med anledning av arbetet med covid-19

Att få fram skyddsutrustning till våra verksamheter, att säkerställa personalförsörjning och att vidta åtgärder i kommunens restaurangmiljöer för minskad smittspridning. Det är onsdagens fokus på arbetet med att hantera effekterna av covid-19.

2020-03-25

”Om inte Lundaborna kan komma till kulturen, får kulturen komma till Lundaborna” - #kulturströmlund

Det är svåra tider för många i vårt samhälle just nu, likaså för alla kulturutövare i vår stad. När vi inte fysiskt kan samlas för att uppleva kultur fylls våra flöden med nya kreativa digitala inspel. Kulturförvaltningen Lunds kommun öppnar nu upp #kulturströmlund för att skapa en mötesplats att samlas kring och sprida det som görs i Lund.

2020-03-24

Lägesbild tisdag den 24 mars med anledning av arbetet med covid-19

Arbetet att hantera effekterna av coronaviruset covid-19 i Lunds kommun fortsätter. Stort fokus ligger på att följa och analysera hur sjukfrånvaron utvecklas i kommunen för att kunna säkra personalförsörjningen.

2020-03-23

Pressträffar med undertexter

Den 17 mars och 20 mars genomfördes två pressträffar. Dessa spelades in och är nu textade. Ni hittar dem nedan.

2020-03-23

Lägesbild måndag 23 mars med anledning av arbetet med covid-19

Ett intensivt arbete pågår i Lunds kommun för att hantera effekterna av coronaviruset covid-19. Arbetet handlar om att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas. Störst fokus just nu ligger på att säkra personalförsörjningen och tillgången på skyddsutrustning.

2020-03-20

Lägesbilden i Lunds kommun med anledning av coronaviruset covid-19

Lunds kommun avslutar en exceptionell vecka i samband med situationen kopplat till coronaviruset covid-19. En lång rad åtgärder har genomförts de senaste dagarna.

2020-03-20

Ny tjänst för att stötta behövande

På Lunds kommun blir vi dagligen kontaktade av personer som på olika sätt vill engagera sig och stötta dem som i coronavirusets spår behöver assistans med enklare göromål. Nu lanseras därför två e-tjänster: en för dig som behöver stöttning och en för dig som vill anmäla dig som volontär.

2020-03-19

Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19. 2020-03-19

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

2020-03-19

Lunds kommun lanserar åtgärdspaket för att hjälpa Lunds företagare och föreningar

Oron för coronaviruset covid-19 slår hårt mot ​Lunds företagare och handel. Nu presenterar Lunds kommun en rad åtgärder för att bibehålla vår levande stadskärna, livskraftiga företag och rika föreningsliv även i framtiden.

2020-03-18

Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19, 2020-03-18

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

2020-03-17

Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19, 2020-03-17

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen några av de åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

2020-03-17

Distansundervisning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen (uppdaterad 20 mars)

Från och med den 18 mars 2020 ska alla elever på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Lund studera hemifrån enligt schema. Rekommendationerna gäller inte gymnasiesärskolan.

2020-03-16

Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19, 2020-03-16

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

2020-03-14

Stängd gräns mot Danmark påverkar trafiken

Den danska regeringen har beslutat att delvis stänga gränsen från och med lördag 14 mars klockan 12:00 för att hindra spridningen av coronaviruset. Beslutet påverkar alla resor till och från Danmark med tåg, bil, färja eller annat färdmedel.

2020-03-12

Regeringsbeslut påverkar arrangemang i Lunds kommun

Regeringens förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare påverkar planerade arrangemang i Lunds kommun. Bland annat ställs God Morgon Lund och Lund Grand Prix in. Även arrangemang med färre deltagare kan komma att ställas in, efter genomförd riskbedömning av ansvarig chef.