Lägesbild torsdagen den 9 september med anledning av arbetet med covid-19

9 september, 2021

Drop-in vaccinationer erbjuds på Lunds kommunala gymnasieskolor och kommunens medborgarkontor öppnar upp 1 oktober. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Regeringen meddelade tisdagen den 7 september att steg fyra i planen för avveckling av restriktioner genomförs från och med 29 september. Det innebär bland annat att Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort. Lunds kommun tittar utifrån det på hur en successiv återgång till arbetsplatserna ska genomföras för de medarbetare som har arbetat hemifrån.

Medborgarkontoren öppnar upp

Kommunens medborgarkontor/medborgarcenter öppnar upp från om med 1 oktober i Veberöd, Dalby och Genarp. Man kommer nu att ta emot besökare och möjliggöra för möten och samarbeten på plats igen.

Det här gäller för besök i Kristallen

Maxantalet för besökare i foajén tas bort under vecka 36 men besökare uppmanas fortsättningsvis att hålla avstånd. De rutiner som har införts vid receptionsarbetet för att hindra smittspridning kommer även framöver att tillämpas i Kristallen.

Kulans verksamhet öppnar upp så smått

Öppna förskolan Kulan har varit stängd sedan oktober 2020 men kommer så smått att öppna upp. Det kommer att hållas dagliga digitala sångsamlingar och träffar på lekplatser och besöksmål lämpade för barnfamiljer i Lund.

Vaccinering för gymnasieelever

Gymnasieskolorna kommer efter dialog med vaccinatörer i Lund kunna erbjuda drop-in-vaccinationer från och med denna vecka och eleverna får likt tidigare vaccinera sig på skoltid. Utöver detta skickas kontinuerligt information till alla elever och deras vårdnadshavare om varför det är av vikt att vaccinera sig.   

Skånestafetten har kommit till Lund

Att Friluftslivets år 2021 skulle sammanfalla med en pandemi var kanske inte avsikten, men naturen har förmodligen aldrig varit så populär som nu. För att markera Friluftslivets år har landshövding Anneli Hulthén utmanat Skånes kommuner med en cykelstafett genom 33 naturreservat. Torsdag den 9 september tar Lunds kommun över efter Kävlinge. Stafettlagen består av politiker och representanter från föreningslivet. Allmänheten bjuds in att cykla med lagen i flera av sträckorna.

Naturkartan

Skånestaffetten

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns