Så anpassas verksamheterna i Lunds kommun efter skärpta allmänna råd

28 oktober, 2020

Lunds kommun arbetar intensivt för att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 på en rad olika sätt. En del verksamheter anpassas, andra ställs in.

Verksamheter som Högevallsbadet och ishallen stänger nu för allmänheten, men kommer att hålla öppet för skolor och föreningar. Andra verksamheter anpassas för att hålla nere besöksantalet, som exempelvis biblioteken, där läs- och studieplatser tas bort men fortfarande håller öppet för låntagare. De verksamheter som riktar sig till enskilda medborgare håller öppet under förutsättning att de allmänna råden uppfylls.

– Det är viktigt att hitta balansen mellan att vidta olika åtgärder och att kunna hålla ut över tid. Det vi nu gör är balanserade avvägningar där vi anpassar verksamheter snarare än långtgående nedstängningar, men vi har givetvis beredskap att vidta fler åtgärder vid behov, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

I de skärpta lokala råden anges att personer som vistas i Skåne om möjligt ska undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än dem som man bor tillsammans med eller träffar varje vecka. Fortfarande gäller att förskolor och skolor är öppna. Barn och elever kan alltså fortsätta att gå till förskola, grundskola, gymnasieskolor och fritidshem som vanligt. Fritidsgårdarna i Lund håller också fortsatt öppet, men med ett begränsat antal besökare.

Inom vård och omsorgs verksamheter stänger samtliga träffpunkter och Lilla caféets öppna verksamhet. Beslut har även tagits att inte anordna fysiska evenemang eller anhöriggrupper på Anhörigcenter. Den Digitala Träffpunkten fortsätter dock att bjuda på underhållning online via lund.se och Youtube. Två andra verksamheter som ställer om är Lund Tourist Center och Biljettbyrån, som framöver endast nås på telefon, via e-post och chatt på webbplatsen.

Lunds kommuns anpassningar gäller från och med 29 oktober till och med den 17 november, men kan komma att förlängas.

– Vi har beredskap för att klara en längre tidsperiod. Vi tittar nu på läget vecka för vecka. Om smittspridningen ökar kan vi behöva vidta fler och nya åtgärder, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

​Här kan du läsa om de skärpta allmänna råden och vilka restriktioner som gäller för Skåne

​Här samlar Lunds kommun fortlöpande nyheter om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Just nu pågår ett arbete med att uppdatera respektive verksamhets sidor på lund.se med aktuell information.