Lunds kommun lanserar åtgärdspaket för att hjälpa Lunds företagare och föreningar

19 mars, 2020

Oron för coronaviruset covid-19 slår hårt mot ​Lunds företagare och handel. Nu presenterar Lunds kommun en rad åtgärder för att bibehålla vår levande stadskärna, livskraftiga företag och rika föreningsliv även i framtiden.

Drönarbild Lund– Jag vill uppmana samtliga fastighetsägare att i detta läge förlänga betalningstiderna för hyror till våra näringsidkare på samma sätt som Lunds kommunkoncern försöker att göra. Vi som fastighetsägare har stora värden i våra fastigheter och har inte samma behov av likviditet som våra kommersiella hyresgäster i denna situation, säger Philip Sandberg, (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

– Vi är i en tuff situation just nu, men den kommer att gå över. Jag är ytterst medveten om att många företagare och handlare befinner sig i ett kritiskt läge. Som kommun gör vi nu allt som står i vår makt inom våra befogenheter, för att underlätta för våra näringsidkare i kommunen, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Konkret innebär åtgärdspaketet  för företagare i hela Lunds kommun,  bland annat att kommunen:

  • inför avgiftsfri parkering från och med 27 mars, och under två månader, mot uppvisade av p-skiva för att främja centrumhandeln i Lund. Gratis parkering gäller i två timmar på gatuparkering samt fyra timmar på LKP:s parkeringshus Svane på Gasverksgatan.
  • inför avgiftsbefrielse för uteserveringar till och med juni 2020 och ger restaurangägare och krögare möjlighet att utöka sittplatserna i anslutning till deras gällande servering. Även handeln, där det är möjligt/lämpligt, erbjuds möjlighet att använda gaturummet för delar av sin verksamhet.
  • förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter inom sophantering, samt inom tillstånd och tillsyn till 90 dagar. Fakturor som redan gått ut från Lunds kommun kommer inte att inkrävas på utställt betaldatum.
  • senarelägger planerade debiteringar av tillsynsavgifter till efter sommaren, istället för debitering i april/maj.
  • skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden, liksom felanmälan.
  • erbjuder alla organisationer och företag (juridiska personer) som hyr lokaler (gäller inte bostad) av kommunen, direkt eller genom något bolag i koncernen en förlängd betaltid/förfallodatum på fakturor med 90 dagar. 
  • kortar betaltiden till kommunens leverantörer så långt det är möjligt, för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.

Följ Lunds kommuns arbete med coronaviruset covid-19 här.