Lägesbild onsdagen den 11 november

11 november, 2020

Stängda lunchrestauranger för seniorer, stort arbete för att hålla nere smittspridningen inom kommunens verksamheter och tält för matservering på Katedralskolans skolgård. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Inga smittade på särskilda boenden för äldre

Vård- och omsorgsförvaltningen har fortsatt inga smittade brukare på särskilda boenden för äldre. Samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen har god beredskap och är ödmjuka och förberedda på att smittläget snabbt kan ändras. Personalen fortsätter att alltid använda visir vid ansiktsnära omvårdnadsarbete och håller sig i övrigt till de rutiner som Region Skåne har tagit fram när det gäller vilken skyddsutrustning som ska användas vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Lunchrestauranger och digitala aktiviteter

Både lunchrestaurangerna och träffpunkterna är för tillfället stängda för att skydda våra seniorer. Lunchrestaurangerna för seniorer kommer att hålla fortsatt stängt fram till och med den 31 januari 2021. Beslutet kan komma att förlängas vid behov. Som en åtgärd för att fortsatt kunna interagera och erbjuda aktiviteter för seniorerna lanserades i förra veckan en träningsapp med balans- och styrkeövningar, som möjliggör träning och fysisk aktivitet i hemmet. Redan nu har 532 personer registrerat konton på appen. Den Digitala Träffpunkten fortsätter även att bjuda på intressant underhållning online och erbjuder på tisdag i nästa vecka, den 17 november, ett livesänt quiz.

Träningsappen

Digitala Träffpunkten på YouTube

Lågt antal smittade i skolor och förskolor

Trots att smittspridningen i Skåne ökat den senaste tiden fortsätter antalet smittade inom de kommunala förskolorna, grundskolorna och gymnasierna att vara lågt. Barn- och skolförvaltningen rapporterar att man endast har kännedom om ett fåtal elever med konstaterad smitta. Även bland medarbetare är antalet bekräftat smittade fortfarande begränsat. De senaste veckorna har en viss ökning av antalet fall noterats, men det handlar fortfarande endast om enstaka fall på ett begränsat antal enheter.

Även gymnasieskolorna ser fortsatt låg smittspridning i skolorna, både gällande elever och personal. Skulle smittspridningen öka, eller om det skulle komma nya rekommendationer från myndigheter som kräver större omställningar, så finns förberedda rutiner i såväl barn- och skolförvaltningen som utbildningsförvaltningen för att hantera det.

Tält för matservering på Katedralskolans skolgård

Gymnasieskolorna har vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen i skolmatsalarna och snart kan alla elever få matpaket. För att minska smittspridningen kommer ett tält att sättas upp på Katedralskolans skolgård. Tältet kommer att vara på plats från och med torsdag den 12 november.