Lägesbild onsdag den 18 november med anledning av arbetet med covid-19

18 november, 2020

Gymnasieskolorna planerar för en omställning och spårvägsinvigningen blir digital. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Lunds kommuns gymnasieskolor förbereder för att kombinera undervisning i skolans lokaler med distansundervisning

Regeringen gav i dag besked om att gymnasieskolorna får möjlighet att bedriva delvis distansundervisning på grund av att det är trångt i skolornas lokaler. Tidigare har detta endast varit möjligt på grund av trängsel i kollektivtrafiken. Lunds kommuns gymnasieskolor är förberedda och har planerat för denna situation. Regeringens beslut gäller från 23 november.

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp förbereder nu en omställning. Undervisningen för alla elever måste säkerställas. Utbildningsnämndens ordförande kommer att fatta beslut nu på fredag den 20 november. Vad beslutet konkret kommer att innebära presenteras i en separat pressträff under fredagen. Pressinbjudan med exakt tidpunkt kommer. Vårdnadshavare och elever informeras fortlöpande via vklass kring vad som gäller för respektive skola.

Komvux bedriver fler kurser på distans från 23 november

Under hösten har komvux bedrivit både distansundervisning och undervisning på plats i skolans lokaler. Men tanke på nya restriktioner från regeringen och en förlängning av de skärpta allmänna råden från Region Skåne har ledningsgruppen på komvux fattat beslut om att glesa ut ytterligare på skolan. Det innebär att fler av komvux utbildningar kommer att bedrivas på distans.

Spårvägsinvigningen blir en digital folkfest

I måndags meddelade regeringen att restriktionerna till följd av pandemin skärps ytterligare. Spårvägsprojektets politiska styrgrupp har i dag därför beslutat att spårvägsinvigningen den 12 december enbart ska hållas digitalt. Den pågående coronapandemin och de skärpta restriktionerna innebär dessvärre att det nu inte blir möjligt att bjuda in Lundaborna och gäster till en folkfest. Hela invigningsprogrammet spelas i stället in i förväg och kommer att sändas digitalt på invigningsdagen.

Invigningsprogrammet leds av Lundaprofilen Johan Wester och kommer att bestå av förinspelade intervjuer med personer som har varit viktiga för spårvägens tillblivelse, nutid eller för dess framtid. Programmet kommer sändas via Lunds kommuns och Skånetrafikens digitala kanaler. Den som inte har möjlighet att följa invigningen under sändningstiden kommer att kunna se det i efterhand här på vår webbplats.

Läs gärna hela pressmeddelandet här

Ökad smittspridning inom vård och omsorgs verksamheter

Vård- och omsorgsförvaltningen ser en ökad smittspridning i verksamheterna och det förekommer i dagsläget ett fåtal smittade brukare. Det pågår smittspårningar och samtlig personal arbetar aktivt, enligt rutiner, för att minska smittspridningen.

Förvaltningen fortsätter att provta båda brukare och personal vid minsta symtom.

Det har också tagits beslut om att träffpunkterna och mötesplats F30 håller fortsatt stängt till och med den 31 december.