​Lägesbild fredag den 6 november med anledning av arbetet med covid-19

6 november, 2020

Isbana på Stortorget planeras som en del av Vinterlunds program och kommunens frivilligkraft fortsätter att spela en viktig roll under pandemin. Det är ett par av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Vinterlund fokuserar på corona-anpassade arrangemang i år

Nu börjar anläggningen av isbanan på Stortorget, en central plats för årets Vinterlund och en del av årets jultema, Isdrottningens rike. Behovet av mötesplatser utomhus är extra stort i år och isbanan ger barn och ungdomar en möjlighet att prova på en rolig aktivitet under pågående pandemi, samtidigt som vi skapar en känsla av vinter mitt i staden. Fritidsbanken kommer att låna ut skridskor som rengörs mellan varje utlåning och antalet åkare på isen kommer att begränsas.

Isbanan öppnar den 27 november när vi tänder upp staden inför jul, och håller öppet under tre månader. Isbanan är en investering för folkhälsa där alla kostnader redan är tagna, och som anläggs med bidrag från De lekande barnens fond. När ishallen är tillfälligt stängd erbjuder isbanan ett bra alternativ där det är enkelt att hålla avstånd vid ombyte och passager. Om ishallen öppnar igen blir isbanan ett komplement och en avlastning, och under hela perioden.

Vinterlund pågår från den 27 november till den 14 februari och har i år fokus på mindre arrangemang med stadens aktörer, installationer och digitala evenemang. Hela vinterlunds program finns tillgängligt på vinterlund.se från den 16 november.

Lunds kommuns frivilligkraft – en kraft att räkna med

Det finns många frivilliga i Lunds kommun som vill stötta andra. Genom Lunds kommuns frivilligkraft sammanförs de som behöver lite extra stöttning i coronapandemins spår med de som vill stötta. Möjligheten att genom Lunds kommuns frivilligkraft stötta sin medmänniskor har funnits sedan början av april och sedan dess har dagligen flera enklare vardagsärenden utförts.

I och med de nya restriktionerna och nationella riktlinjer fortsätter kommunens frivilligkraft att spela en viktig roll för medborgarna. Volontärerna på Frivilligkraft behöver alltid bli fler och din hjälp är ovärderlig för de som behöver den. Så vill du hjälpa till? Det kan du anmäla här på webben.

Är du i behov av stöttning eller vill du stötta? Här finns information om hur du anmäler det.

Löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

--------------------

Dessa lägesbilder skickas dagligen då ny information som rör kommunens hantering av covid-19 finns.