Lägesbild fredag den 13 november med anledning av arbetet med covid-19

13 november, 2020

​Kommunfullmäktige hålls digitalt, programsläpp av årets Vinterlund och medarbetares berättelser om coronapandemin delas. Det är några av frågorna som lyfts under fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Vi har en fortsatt god beredskap i alla verksamheter och fortsätter att ytterst noga följa utvecklingen av smittspridningen.

Budgetfullmäktige sammanträder digitalt

Den 25 och 26 november hålls budgetfullmäktige i Lund. I vanliga fall sammanträder fullmäktiges 65 ordinarie ledamöter och 36 ersättare på plats. Men på grund av rådande omständigheter med en ökad smittspridning i samhället, har nu kommunfullmäktiges ordförande Mats Helmfrid (M) beslutat att sammanträdet, där budgeten för år 2021 står på agendan, ska hållas på distans.

Det är första gången Lunds kommun genomför ett så stort politiskt sammanträde på distans. Vi genomför nu ett omfattande arbete för att säkerställa de system och rutiner som behövs för att genomföra ett möte helt på distans. Ett stort arbete inriktas mot att alla förtroendevalda ska ha bästa möjliga förutsättningar för att delta i sammanträdet. Fullmäktige är som vanligt offentligt, och för de Lundabor som önskar följa sammanträdet går det också att göra via webbsändning. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 08.30–22.00 båda dagarna.

Kommunfullmäktiges ledamöter och sammanträdestider

Från nissedörrar till konstpromenad på årets Vinterlund

På måndag släpper vi programmet för årets upplaga av Vinterlund. Programmet är noga anpassat efter rådande pandemi och fokuserar främst på upplevelser utomhus, som man kan ta del av när det passar en. I år känns det extra viktigt att kunna erbjuda Lundaborna roliga och stämningsfulla upplevelser, som till exempel Vinterlunds konstpromenad. Den yngre målgruppen kan ge sig ut för att leta efter både polkagrisar och nissedörrar, och vi tror att Lundabor i alla åldrar får glädje av ett vinterlandskap helt i lego. Det visas i rådhusets fönster och är byggt av Emil Lidé som är aktuell i tv-programmet Lego Masters. Utanför rådhuset hittar man även årets till ytan största nyhet: isbanan, som är igång från den 27 november. Vinterlandet tar som vanligt plats på Stortorget, men med nya rutiner för att undvika trängsel.

Istället för den traditionsenliga grantändningen startar julen på olika platser under en mysig eftermiddag. Julkonserter som Kulturskolans luciakonsert och Hemvärnets Julinblåsning kommer att strömmas på Vinterlunds webbsida. Programmet släpps måndagen den 16 november. Vinterlund pågår mellan den 27 november och den 14 februari.

Vinterlunds program

Det du gör gör skillnad!

Med start i dag publicerar vi flera artiklar från våra olika verksamheter, där medarbetare berättar om sina upplevelser i samband med coronapandemin. Genom att reflektera och berätta om några av alla de insatser som görs för att hantera effekterna av covid-19, vill vi även uppmuntra Lundaborna att dela med sig av sina historier.

Medarbetarnas berättelser kommer också att synas i våra sociala medier, och längre fram i vinter på stortavlor utomhus. Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att minska smittspridningen. Med den här informationssatsningen vill vi betona att det just du gör gör skillnad.

Berättelser från våra medarbetare

Dessa lägesbilder skickas dagligen när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.