Restauranger och butiker

Coronaviruset påverkar många verksamheter i kommunen. Kommunen arbetar tillsammans med serveringsställen och butiker för att minska smittspridningen. Det är viktigt att var och en bidrar till att gäster kan hålla avstånd till varandra.

Tillfällig pandemilag 

Från och med 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym.

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Lunds kommun samverkar med länsstyrelsen genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn gällande trängsel.

Information om tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen på länsstyrelsen Skånes webbplats

Tillfällig pandemilag ger fler befogenheter för åtgärder om smittskydd - information på regeringens webbplats 

Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster - information på regeringens webbplats

Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att förhindra smittspridning gäller från och med 1 juli 2020 en lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus (även vid entréer till sådana lokaler och områden) är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Öppettider

Sedan den 1 mars 2021 har Folkhälsomyndigheten skärpt reglerna för samtliga serveringsställen. Serveringsstället ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00.

Serveringsställen ska utrymmas och stängas för serveringsverksamhet senast klockan 20:30.

Samtliga serveringsställen får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck (ej alkohol) som inte förtärs på stället det vill säga avhämtning/take away/hemleverans.

Serveringsställe i köpcentrum

När det gäller serveringsställen som utgör en del av en handelsplats och inte endast kan nås genom egna entréer får varje sällskap bara bestå av en person (med undantag för barn och andra i behov av stöd) i stället för fyra. Med begreppet handelsplats avses sådana handelsplatser såsom butiker, köpcentrum, varuhus och gallerior.

Kommunerna ansvarar för tillsynen och har även befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Vid synpunkter på serveringsställen, kontakta miljöförvaltningen:

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Affisch: Nya regler för serveringsställen

Information till restauranger och krogar med anledning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Affischer att ladda ner

Lunds kommun har tagit fram material med kortfattade budskap om att undvika folksamlingar för fri användning.

Tack! Tillsammans håller vi 2 meter avstånd - kvinna.pdf

Tack! Tillsammans håller vi 2 meter avstånd - man.pdf

Affisch: Tillsammans undviker vi smitta 

Affisch: Undvik att bli smittad eller att smitta andra