Restauranger och butiker

Coronaviruset påverkar många verksamheter i kommunen. Kommunen arbetar tillsammans med serveringsställen och butiker för att minska smittspridningen. Det är viktigt att var och en bidrar till att gäster kan hålla avstånd till varandra.

Tillfällig pandemilag 

Från 10 januari 2021 gäller en tillfällig pandemilag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym.

Från och med 15 juli 2021 gäller nya ändringar som innebär bland annat att den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra.

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Lunds kommun samverkar med länsstyrelsen genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn gällande trängsel.

Information om tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen på länsstyrelsen Skånes webbplats

Information om ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats

Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att förhindra smittspridning gäller från och med 1 juli 2020 en lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus (även vid entréer till sådana lokaler och områden) är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Inga begränsningar av öppettider

Om du har ett serveringstillstånd gäller de tider som finns angivna i det tillståndet.

Max 8 personer i samma sällskap inomhus

Inomhus får antalet besökare i ett och samma sällskap uppgå till högst åtta personer. För att trängsel ska undvikas måste du se till att ett sällskap kan hålla minst 1 meters avstånd till andra sällskap.

Inga begränsningar av sällskap utomhus

För uteserveringar finns inte längre någon begränsning för hur stort ett sällskap får vara. Du ska se till att ett sällskap kan hålla minst 1 meters avstånd till andra sällskap och att de ska kunna ta sig till och från sin plats utan att behöva trängas.

Kommunerna ansvarar för tillsynen och har även befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Har du frågor om arbetet för att undvika trängsel kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Affisch: Nya regler för serveringsställen

Information till restauranger och krogar med anledning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19

Affisch: Undvik att bli smittad eller att smitta andra