Näringsliv och företag

Effekterna av coronapandemin slår hårt mot många företag och föreningar. För att stötta, både på kort och lång sikt, har det beslutats om åtgärder riktade till kommunens näringsidkare.

Åtgärdspaket med anledning av corona

Pandemin har medfört stora utmaningar för samhället och det har beslutats om olika åtgärdspaket riktade mot kommunens näringsidkare. I mars 2021 initierades ett fjärde paket för att stärka sammanhållningen i samhället.

Åtgärdspaket med anledning av corona

Lundasupport – kostnadsfri rådgivning till företag med anledning av covid-19

Lundasupport är ett initiativ som erbjuder företagsstöd via Lunds aktörer för innovation och entreprenörskap tillsammans med Lunds kommun.

Kontakta Lundasupport

Företagslotsen

Företagslotsen finns till för att hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. 

Kontakta Företagslotsen

Restauranger och butiker

Samlad information om hur kommunen arbetar tillsammans med serveringsställen och butiker för att minska smittspridningen

Enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor

Samlad information till enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor om vad som gäller vid en eventuell skolstängning och covid-19.

Samlad information till enskilda huvudmän

Privata assistansbolag

Samlad information till privata assistansbolag gällande hanteringen av covid-19