Information på andra språk

Här hittar du länkar till information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 på andra språk än svenska.

Information på engelska

Information på engelska från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och covid-19 hittar du på följande länk:

Information på engelska om hur Lunds kommun arbetar med anledning av coronaviruset

Information på andra språk hos Folkhälsomyndigheten

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du också information på andra språk än svenska:

Information om coronaviruset på andra språk hos Folkhälsomyndigheten

Filmer på olika språk

På webbplatsen Information Sverige finns filmer på olika språk.

Se filmer på olika språk på informationsverige.se

Teckenspråkstolkad information

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du information om coronaviruset på teckenspråk.

Teckenspråkstolkad information om coronaviruset och covid-19 på Krisinformation.se