Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här samlar vi information som i rådande situation gäller för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i vår kommun.

Gymnasieelever återgår till närundervisning

Smittskydd Skåne har gjort bedömningen att gymnasieskolorna gradvis kan öppna upp för mer närundervisning med fler elever på plats i skolan till minst två tredjedelar.

Från och med den 19 april ska minst två tredjedelar av skolans elever ha närundervisning samtidigt i skolans lokaler. Återgången ska ske utifrån varje skolas egna förutsättningar. Från och med den 26 april ska samtliga gymnasieskolor endast bedriva närundervisning.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om delvis distans på gymnasiet upphör från 1 april. Den nationella rekommendationen upphör medan regionala och lokala rekommendationer fortsätter att gälla. Lunds gymnasieskolor följer Smittskydd Skånes rekommendationer.

Elever och vårdnadshavare uppmanas att ta del av skolornas information i vklass.

Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen.

Övriga undantag:

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
 • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Vad gör skolan för att minska smittspridning?

Gymnasieskolorna har satt in många förebyggande åtgärder för att undvika trängsel och hålla nere smittspridningen. Lokalerna ser olika ut på skolorna, därför kan åtgärderna variera. Några exempel på åtgärder på gymnasieskolorna är:

 • Instruktioner om flöden i trapphus och korridorer
 • Goda möjligheter till handtvätt och tillgång till handsprit
 • Utökade städrutiner
 • Matsalarna glesas ut genom att erbjuda mat eleverna tar med och äta på annan plats än i matsalen. Matsalarna har även kompletterats med tält.
 • Möjligheterna för lärare att bära visir
 • Regelbunden vädring
 • Utomhusaktiviteter på raster
 • Förlängd skoldag så eleverna kan undvika kollektivtrafiken i rusningstid

Lunds kommun följer myndigheternas rekommendationer och vidtar löpande nya åtgärder för att minimera riskerna för smittspridning i våra verksamheter. Om rekommendationerna ändras är vi beredda att snabbt ställa om och fatta nya beslut.

Vad behöver du som elev tänka på?

Trots alla förebyggande åtgärder för att undvika trängsel är det viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden och restriktionerna både när du läser på distans eller är i skolans lokaler.

 • Håll avstånd till andra, på skolgården, restaurangen och alla skolans lokaler där det är möjligt.
 • Vistas utomhus på raster så mycket du kan.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen. Hosta i armvecket.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom.
 • Om du insjuknar under dagen ska du gå hem.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om vad som gäller när du som elev är sjuk.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för vad som gäller när du eller någon i familjen blivit sjuk

Hur vet jag om jag ska stanna hemma?

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns alltid uppdaterad information om vad som gäller vid sjukdomssymtom.

Information från Folkhälsomyndigheten om du eller någon i familjen blivit sjuk

 •  

Komvux

Komvux fortsätter bedriva utbildningen på distans enligt tidigare beslut. Vilka delar som kan ske på plats beror på kursens utformning, men även vilket behov det finns bland eleverna.

Modersmålcentrum

Modersmålscentrums undervisning i modersmålsämnet i förskoleklass och grundskola fortsätter med distans- och fjärrundervisningen. Detta gäller dock inte studiehandledning på modersmålet. Beslutet om fjärr- och distansundervisning för grundskolan är förlängt till 14 maj. Modersmålsundervisningen på gymnasieskolan följer gymnasieskolornas återgång till närundervisning.

Internationella grundskolan - ISLK

Internationella grundskolans (ISLK) klasser MYP 3-5 återgick till närundervisning vecka 10. 

Resa till och från skolan

För att minska spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken är rekommendationen att undvika rusningstrafiken. Möjligheterna till detta kan variera beroende på var man bor.

Vi uppmanar alla som kan cykla, åka moped eller gå till skolan, åka bil eller samåka med familjen för att avlasta kollektivtrafiken. Vi kommer även öppna skolan tidigare på morgonen så eleverna kan ta en tidigare buss eller tåg om så är möjligt.

Frånvaro

Frånvaro och sjukanmälan görs som vanligt i Skola24.