För dig som vill ha hjälp

Här hittar du information om vilken stöttning du kan få från Frivilligkraft samt var du kan vända dig för att prata med någon.

Stöttning med vardagsärenden

Behöver du stöttning finns det volontärer som gärna hjälper dig med att exempelvis handla mat, bibliotekslån eller köpa receptfria läkemedel via Frivilligkraft. Frivilligkraft riktar sig främst till dig som inte har stöd av Lunds kommun sedan tidigare, till exempel hemvård, och riskgrupper prioriteras. Du kan söka stöd genom att anmäla dig i e-tjänsten nedan eller genom att ringa till oss.

Hit kan du som behöver stöttning ringa: 046-359 48 72

Jag är i behov av stöttning

Äldrelinjen

Längtar du efter någon att prata med? Volontärerna på Minds äldrelinje är bara ett samtal bort. Nu har de utökade öppettider för att kunna ta emot fler samtal.
Ring 020-22 22 33 vardagar klockan 8–19 och helger klockan 10–16.

Här kan du läsa mer om Äldrelinjen

För dig som är orolig

Information på krisinformation.se om vad du kan göra om du känner dig orolig

Information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider på Uppdrag psykisk hälsas webbplats

Information om budget- och skuldrådgivning i Lunds kommun för dig som är orolig för din ekonomi