Vi har varit som pusselbitar i varandra

Sjuksköterska Joanna Mavéus arbetar med den grupp som varit särskilt sårbar under pandemin, äldre på särskilda boenden. Men med bland annat tydliga och ständigt uppdaterade riktlinjer samt en gemensam covid-19-expertgrupp, har det förebyggande arbetet fungerat.

Joanna Mavéus

Namn: Joanna Mavéus
Ålder: 55 år.
Yrke: Sjuksköterska på ett särskilt boende inom äldreomsorgen.
Antal år i yrket: 12 år.
Det tar jag med mig från den här tiden: "Att inte ta livet för givet och att det är viktigt att ha ett starkt och sammansvetsat team som tillsammans kan samarbeta i en sådan här situation. Det bidrar till att hela organisationen blir välfungerande och att vi på ett säkert sätt kan ta hand om våra boende."

Den nya mötesplatsen utomhus, där brukare ska kunna få träffa sina anhöriga, är precis iordningställd när vi ses sommaren 2020. En liten fontän strilar lugnande i den prunkande trädgården och på ett bord intill står två flaskor handsprit. Där ligger också plast-laminerade lappar som påminner om vikten av distans. Joanna Mavéus, sjuksköterska på detta särskilda boende inom äldreomsorgen, sitter tillfälligt ner en stund på en bänk strax intill och berättar att det bara i förra veckan kom nya riktlinjer från förvaltningsledningen.

– Nu kan anhöriga boka ett sådant här utomhusmöte, för någon ur personalen behöver alltid följa med. Och som du ser har vi blomkrukor emellan och har stolarna med minst två meters avstånd.

Hon gläds åt den nya möjligheten och säger att beskedet har varit mycket uppskattat. För det har varit en tuff vår, inte bara för personalen utan även för såväl de boende som för deras anhöriga.

– Att inte kunna träffas är såklart jättetungt, särskilt i en så orolig tid. Vår balkong har varit flitigt använd.

Joanna berättar att personalen har hjälpt brukarna ut dit och så har anhöriga stått nedanför.

– Men det har ofta varit svårt att höra vad man säger på avståndet från marken till balkongen, så att det nu är möjligt att ses så här är oerhört efterlängtat.

Viktiga informationsbärare

När kommunen gick in i krisläge i mitten av mars blev informationsflödet till Joanna och hennes sjuksköterskekollegor massivt. De fungerade som ledningens förlängda arm för att all information skulle nå alla vård- och omsorgsmedarbetarna ute i verksamheterna.

– Våra checklistor och rutiner har hela tiden följt Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Men dessa har ju under hela perioden ständigt utvecklats. Frekvent kommer det reviderade uppdateringar från medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättar Joanna.

Hon och hennes sjuksköterskekollegor har utbildat all omsorgspersonal i de strikta basala hygienrutinerna. De har haft utbildningstillfällen med noggranna instruktioner kring exempelvis hur man tar på och av skyddsutrustning på ett säkert sätt.

– Timvikarier har också fått denna utbildning. Det är en säkerhetsåtgärd och jätteviktigt.

Personalen har också fått öva på olika tänkbara situationer. Hur gör man exempelvis när man tar emot en ny brukare till boendet? Vilka rutiner gäller? Hur utför man ett säkert covid-19-test?

Joanna Mavéus

Särskild stödfunktion inrättad

Trycket från anhöriga har dessutom varit stort. Oron för och frågorna kring de äldre är i vågor många, telefonen har ofta ringt. För att samordna informationen inrättades ganska snart en särskild grupp för rådgivning vid frågor om covid-19. Samtliga av kommunens särskilda boenden, LSS-boende samt hemsjukvården har möjlighet att vända sig dit. I gruppen ingår kvalitetsutvecklare, kvalitetsansvarig, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt sju sjuksköterskor, varav Joanna är en.

– Vi har alla fått varsin särskild telefon och till dessa olika nummer kan all vård- och omsorgspersonal inom kommunen ringa. Svarar inte en av oss kan de gå vidare och ringa nästa nummer, förklarar Joanna.

Det har varit ett sätt att säkerhetsställa att det alltid har funnits en specialistgrupp att vända sig till och att alla alltid ska få exakt samma information. Dessutom sparar det tid eftersom ingen nu behöver rusa runt och leta efter någon att fråga på den egna arbetsplatsen om det råder minsta osäkerhet kring vad som gäller.

– Och om jag någon gång inte är helt säker på svaret på någon fråga så lyfter jag det högre upp, säger Joanna.

Joanna Mavéus

Stor stolthet över organisationens hantering

Nästan varje vecka under pandemin har covid-19-gruppen också haft möte och på så vis kunnat summera och få en helhetsbild över läget.

– Vi har hela tiden haft god tillgång till skyddsutrustning över hela kommunen. Det har ingett en trygghet hos personalen. Det har ju varit så mycket prat om det, att det saknats. Men här i Lund har alla vetat att om vi skulle behöva, då finns det.

Sjukfrånvaron bland personalen har än så länge inte blivit så hög att det lett till akut personalbrist. Joanna berättar att det varit utspritt, även om det faktum att man ska stanna hemma vid minsta misstanke om symptom lett till fler sjukdagar än vanligt, åtminstone inledningsvis.

– Jag har ingen exakt statistik, det faller på HR. Men vi har hittills klarat oss med befintliga resurser. Men naturligtvis finns en plan B om hur vi ska organisera oss om det blir stor sjukfrånvaro.

Joanna betonar att hon känner en stor stolthet för hela organisationen. Hon upplever att alla gjort sitt yttersta i den roll de har och att samarbetet fungerat oerhört bra.

– Vi har varit som pusselbitar i varandra och informationen har hela tiden varit jättetydlig. För mig personligen har det gett en stor arbetsglädje att faktiskt kunna hjälpa människor, även om situationen varit tuff.

Fotnot: Riktlinjerna uppdateras fortlöpande utifrån hur smittläget förändras. För tillfället finns tydliga riktlinjer för besök både inom- och utomhus.

Intervjuerna med Lunds kommuns medarbetare genomfördes under juni 2020. Artiklarna är inte avsedda att läsas som en utvärdering av hur arbetet påverkats av pandemin utan skildrar enskilda medarbetares upplevelser av pandemins första månader.

Fler berättelser från våra medarbetare