Sophämtningen måste fungera även under en pandemi

Utan sophämtning blir det snabbt kaos. När coronaviruset började spridas blev Kim Hansen, enhetschef på Lunds renhållningsverk, tvungen att snabbt arbeta fram en plan utifrån scenariot att många medarbetare kunde bli sjuka.

Kim Hansen

Namn: Kim Hansen
Ålder: 56 år
Yrke: Enhetschef på Lunds renhållningsverk
Antal år i yrket: 19 år
Det tar jag med mig från den här tiden: När det händer något allvarligt så ställer alla kollegor och medarbetare upp och gör ett fantastiskt jobb.

Tänk dig en kommun där sophanteringen inte fungerar. Matavfall skulle snabbt börja lastas på hög och locka till sig krälande larver, skadedjur skulle invadera, och sopor sippra ut lite här och var tillsammans med nederbörd. Sjukdomar skulle snabbt spridas. Att Lund skulle hamna i en sådan situation var Kim Hansen och övriga enhetschefers på Lunds renhållningsverk största farhåga när det blev klart att det pågick en allmän smittspridning av coronaviruset i Sverige.

– Det första vi gjorde var att upprätta bemanningsplaner och prioriteringsordningar. Vi landade i att vi skulle kunna klara oss med halva styrkan en tid, om vi enbart tömde matavfall och restavfall. Kartonger, papper och glas och så vidare är inte lika känsligt om det lastas på hög, säger Kim.

Han har varit knuten till Lunds renhållningsverk sedan år 2001, med uppehåll för kemistudier och fackligt förtroendeuppdrag. Kim inledde sin bana inom branschen med att hantera returpapper, så han har under många år själv kört sopbil. I dag är han en av sju driftschefer och tillsammans ansvarar de för omkring 118 medarbetare. Kims enhet tömmer kärl vid flerfamiljshus samt på företag, en kollegas enhet ansvarar för detsamma vid villor.

– Alla här har verkligen gjort allt för att få det att fungera. Vi chefer har haft möte varje onsdagsmorgon för att stämma av läget och utvecklingen.

Handsprit skänktes till vård- och omsorg

För att inte bidra till fler sociala kontakter än absolut nödvändigt för personalen, såg ledningen tidigt till att renhållningsarbetarna alltid jobbar med samma kollega i sopbilarna. De identifierade just bilarna som största smittrisken, i övrigt har medarbetarna inte närkontakt med människor och jobbar dessutom främst utomhus. Kim upplevde heller inte någon oro bland personalen. De har alltid handskar, även vanligtvis, och arbetsgivaren såg nu till att det även fanns våtservetter i alla bilar.

– Det fanns önskemål om handsprit, men när vi har fått tag på sådan har vi valt att skänka den till vård och omsorg.

Kim har sitt kontor på Traktorvägen, i byggnaden som inrymmer all administrativ personal och som ligger på andra sidan vägen från Renhållningsverket och sopbilsdepån till. I lunchmatsalen, där även renhållningsarbetarna ofta äter, är häften av alla bord och stolar bortplockade för att glesa ut mellan platserna.

– Jag träffar samtliga mina medarbetare i princip varje dag. Jag tar några vändor ut, eller träffar dem här i matsalen. Och jag är förvånad. Peppar, peppar, men personalen har nog aldrig varit så frisk som under dessa månader. Vi har, vad vi vet, inte haft något covid-19-fall.

Kim Hansen

Bostädernas sopkärl fylls snabbare

Kim och hans kollegor har dock sett en skillnad i fördelningen soporna emellan. Fler jobbar hemifrån och tar hem hämtmat, vilket har lett till att kärlen varit mer fulla vid bostäder. Å andra sidan har avfallet minskat vid restauranger, arbetsplatser och andra företag.

– Det har jämnat ut sig på det stora hela.

Kims arbetsvardag har därmed varit ganska som den brukar, trots pandemin. Han har som så ofta annars fått hantera främst klagomål, den som är nöjd hör nämligen sällan av sig. Mycket arbete har också gått åt till att lösa de utmaningar för sopbilarnas framkomlighet som diverse uppgrävda gator inne i Lund centrum innebär.

– Det kan göra det omöjligt att komma in i lägenhetsportar och så vidare. Ibland måste min personal parkera sopbilen en bra bit ifrån och gå flera hundra meter med varje kärl. Det är inte bra eftersom det försenar hela rundan och dessutom är det tungt för dem. Men vi har en god dialog och försöker alltid lösa allt till det bästa.

Kim Hansen

Många ville ha sommarvikariat

Inför sommaren märkte Kim att fler än vanligt av den ordinarie personalen valde att flytta semesterveckor till senare.

– Det går ju fortfarande inte riktigt att resa utomlands.

Trycket på sommarvikariaten har också varit mycket större än vanligt, 600 personer sökte totalt 20 sommartjänster. Kim tror att det beror på att många andra branscher har fått säga upp personal, inte minst transportnäringen.

– Det är ju jättebra för oss eftersom sommarvikariaten är en möjlighet att se hur bra personer passar för verksamheten. Vi har en hel del äldre medarbetare som inom kort kommer att gå i pension och kommer behöva anställa framöver.

Intervjuerna med Lunds kommuns medarbetare genomfördes under juni 2020. Artiklarna är inte avsedda att läsas som en utvärdering av hur arbetet påverkats av pandemin utan skildrar enskilda medarbetares upplevelser av pandemins första månader.

Fler berättelser från våra medarbetare