Pandemi svår att hantera för redan utsatta

På Frederik Skoghs arbetsplats, ett särskilt boende för människor med psykisk ohälsa, har det varit särskilt viktigt att ingjuta lugn, trygghet och att försöka hålla fast vid vanliga rutiner så gott det går. Denna redan utsatta grupp kan nämligen drabbas hårt när vardagen förändras.

Fredrik Skogh tittar ut genom ett fönster

Namn: Frederik Skogh
Ålder: 53 år.
Yrke: Handledare på ett särskilt boende inom socialpsykiatrin.
Antal år i yrket: 5 år.
Det tar jag med mig från den här tiden: "Många saker som man tidigare tog för givet har förändrats i vår livssituation."

 

De brukare som bor i lägenheterna på det särskilda boende där Frederik Skogh jobbar lever med olika psykiatriska diagnoser. För en del av dem har pandemin gjort livet än svårare.

– Några av våra brukare lider av schizofreni. Redan i vanliga fall kämpar de med paranoida vanföreställningar och kan tro att andra vill göra dem illa, säger Frederik.

Att det nu har cirkulerat runt ett smittsamt och potentiellt livsfarligt virus underlättar inte direkt dessa personers situation. Frederik berättar att han och kollegorna har fått jobba mycket med information och att ingjuta trygghet.

– Det är redan en stor utmaning för många att exempelvis våga åka buss. Att nu ännu ett hot dyker upp sätter upp än fler hinder, samtidigt som det är viktigt för hälsan att komma ut. Sitter våra brukare bara inne i sina lägenheter kan negativa tankar lätt ta överhand och de mår sämre.

Balans mellan hemkänsla och skärpt hygien

Redan från början var direktiven från chefen och övrig ledning inom socialförvaltningen tydliga, upplever Frederik. De har haft möte varje vecka och det har blivit än mer noggrant med basala hygienrutiner. Handtag och bordsytor i gemensamma utrymmen har spritats flera gånger dagligen av personal och man bytte snabbt ut alla handdukar mot pappershanddukar. Förkläderna i tyg i det gemensamma köket har bytts ut mot engångs-dito i plast.

– Det är mer hygieniskt samtidigt som det lätt skapar en klinisk känsla. Detta är ju våra brukares hem. Jag skulle inte vilja ha plastförkläde hemma hos mig, men det är som det är, konstaterar Frederik.

Tidigare har boendet alltid haft daglig gemensam matlagning i köket då alla brukare haft varsin uppgift: någon har kokat ris, någon har stekt korv, en annan skurit grönsaker och någon har haft ansvar för disken. Under våren fick denna rutinaktivitet ta en paus.

– Vi införde istället varsin matdag och att man då är själv i köket med en personal. Vissa säger att de gillar det bättre, då de kan vara rädda för andra i gruppen och ser ständigt till att förbereda sin uppgift i ottan för att slippa träffa någon i köket. Men det har också gjort att vissa har legat i sängen fram till lunch samtliga dagar då de inte har matansvaret. Inget har motiverat dem att gå upp.

Frederik Skogh

Nya fritidssysselsättningar både inom- och utomhus

Omgående undveks att anhöriga och kompisar kom in på boendet. Men brukarna har under hela perioden kunnat träffa utomstående i trädgården eller på andra platser. Man har även fortsatt med gemensamma frivilliga interna aktiviter, som exempelvis gympa till en youtube-video på storskärm.

– Där vill vi inte begränsa våra brukare.

I och med att alla på boendet har en egen lägenhet på markplan med egen ingång så hade en eventuellt smittad kunnat isolera sig om det hade behövts, konstaterar Frederik.

– Vi hade också riktlinjer kring att enbart en i personalen per dag då skulle ha kontakt med den eventuellt covid-19-drabbade. Men hittills har alla brukare varit ovanligt friska och inte ens förkylda.

Frederik Skogh

Viktigt att behålla de dagliga rutinerna

För en person med psykisk ohälsa kan det vara extra känsligt när rutiner förändras. Några av de boende är på daglig verksamhet ett par gånger i veckan och detta har fortsatt, enligt gemensamma riktlinjer från kommunen. Men Frederik berättar att en av brukarna inte går till någon daglig verksamhet, utan har ett anpassat uppdrag på en arbetsplats. Där togs beslut om att inga externa personer fick ha tillträde.

– Det var ett jättehårt slag för honom. Han brer mackor och hjälper till med andra aktiviteter. Men det är oerhört viktigt för hans del och ger honom mening och gemenskap. Han har blivit sämre i sitt mående under den här perioden, säger Frederik.

Varje fredag har personalen haft corona-möte med de boende och det fortsätter framöver. Då kan man samlas kring oro och frågor och det blir ett tillfälle för ständig repetition.

– Vissa har svårt med sin hygien. Även i vanliga fall kan de glömma att tvätta händerna. Nu har vi fått påminna, om och om igen. Ibland har jag känt mig som en tjatig förälder, men just handtvätt är ju jätteviktigt.

Intervjuerna med Lunds kommuns medarbetare genomfördes under juni 2020. Artiklarna är inte avsedda att läsas som en utvärdering av hur arbetet påverkats av pandemin utan skildrar enskilda medarbetares upplevelser av pandemins första månader.

Fler berättelser från våra medarbetare