Klagomålen har snarare handlat om att någon haft en åsikt än om faktiska fel

Miljöinspektör Klaus Karlsson och hans kollegor har hanterat en hel del klagomål från allmänheten under pandemin. Men oftast har det handlat om enskildas åsikter snarare än om faktiska regelbrott.

Klaus Karlsson

Namn: Klaus Karlsson
Ålder: 56 år.
Yrke: Miljöinspektör inom området livsmedelskontroll
Antal år i yrket: 17 år.
Det tar jag med mig från den här tiden: "Att uthållighet är ett måste i kristider!"

När miljöinspektör Klaus Karlson och hans fyra kollegor med samma yrke på miljöförvaltningen har kontakt med allmänhet, så rör det i vanliga fall främst misstanke om matförgiftning.

– Folk hör av sig till oss om man blivit sjuk och vill att vi ska kontrollera något ställe man nyligen har ätit på. Då är vi skyldiga att göra det, utöver de regelbundna kontroller vi alltid gör.

Men sedan coronapandemin bröt ut har det varit väldigt få anmälningar om matförgiftning, jämfört med tidigare. Däremot har miljöinspektörerna märkt ett stort tryck vad gäller klagomål och observationer som har handlat om trängsel. Allmänheten har helt enkelt varit orolig över huruvida restauranger, barer, caféer och andra inrättningar med servering följer rådande myndighetsrekommendationer.

– Det har varit mycket ilska, men snarare handlat om att någon haft en åsikt än om faktiska fel. Folk kan ha bifogat bilder på människor i grupp som inte håller avstånd och ansett att kommunen borde stänga stället, säger Klaus.

Ny lagstiftning påverkar kommunens ansvar

Pandemin har nämligen lett till en tillfällig lag: från den 1 juli 2020 tog kommunerna över ansvaret att se till att serveringsplatser håller sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer i coronatider. Tidigare har detta ansvar legat på regional smittskyddsläkare.

De som driver verksamhet inom restaurang- och konferensbranschen rekommenderas att bland annat se till att det är avstånd mellan borden och mellan olika sällskap, att märka upp i golvet så att människor håller distans i kön, att sätta upp tydlig information som påminner om myndigheternas rekommendationer samt ha handsprit tillgänglig.

– Människor tänker inte på att de enbart får en kort ögonblicksbild när de blir upprörda över något de har iakttagit. Vårt uppdrag är däremot att se till helheten, säger Klaus.

Klaus Karlsson

Fler ser och lämnar klagomål

Han och hans kollegor har som ambition att besvara ett ärende som kommit in inom 24 timmar.
Under pandemin har det inte alltid varit möjligt, eftersom antalet inkomna klagomål och observationer ökat så markant.

– Vi har fått lägga oerhört mycket tid på att följa upp och svara på alla kontakter. Det är inte bra om det skapas oro, men nu har vi tvingats lägga inkomna kontakter på hög. Vi kan inte göra en mall och använda om och om igen, ärendena behöver hanteras och svaras på individuellt.

De allra flesta serveringsställen gör rätt

Vid sidan av detta har Klaus och hans kollegor naturligtvis också varit runt på olika kontroller runt om i Lunds kommun, utifrån de signaler som kommit in. Vid minsta tveksamhet har det följt upp klagomål från allmänhet.

– Ofta har restauranger och kaféer tagit våra påpekanden på stort allvar. Någon gång har vi fått påtala att det exempelvis inte går att passera mellan bord med ett tillräckligt stort avstånd, men då har man snabbt rättat till det inför vår uppföljning. Vi har inte behövt stänga något ställe.

Klaus och kollegorna har också jobbat en del helger och kvällar, vilket de vanligtvis inte gör.

– Det har varit nödvändigt för att kunna kontrollera de förändrade riktlinjerna som kom vad gäller förbud mot barservering. Barerna har ju inte så högt tryck just under våra vanliga kontorstider.

För att klara av att denna ökade arbetsbörda har miljöinspektörerna inte hunnit med lika många av de regelbundna, ”vanliga” kontroller som de ständigt gör. De utför sådana enligt ett noggrant schema på alla ställen som på något sätt hanterar livsmedel inom kommunen.

– Verksamheter som äldreboende har gått bort av sig själv. De har besöksförbud och vill inte ha in utomstående. Där har vi fått ta en paus, säger Klaus.

Klaus Karlsson

Mer än att utföra provtagningar

Men uppdraget som miljöinspektör är så mycket bredare än vad många tror. De kontrollerar alltifrån att innehållsförteckningar på livsmedel hos nätbutiker som är registrerade i Lunds kommun stämmer, till att kontrollera allergener i varor i livsmedelsbutiker. Miljöinspektörerna gör dessutom det som många traditionellt förknippar med yrket, de besöker restauranger och offentliga kök och utför provtagning i utredningssyfte och ibland som projekt för kartläggning.

– Alla som säljer någon typ av förtäring betalar en årlig kontrollavgift. De har rätt till det här stödet från oss, men i och med coronan och alla ärenden som haft med pandemin att göra, har vi tvingats lägga det ”vanliga” på sparlåga ett tag, förklarar Klaus.

I och med att en del restauranger och konferensanläggningar har gått i konkurs under pandemin så drabbar det dessutom miljöinspektörernas verksamhet i form av uteblivna intäkter.

– Vissa har dock redan rekonstruerats och för vår del har vi fortfarande fullt upp med att hantera klagomåls-ärenden från medborgare.

Fotnot: Från och med den 3 november har reglerna för serveringsställen skärpts ytterligare. Miljöförvaltningen fortsätter att utföra livsmedelskontroller enligt gällande lagstiftning.

Intervjuerna med Lunds kommuns medarbetare genomfördes under juni 2020. Artiklarna är inte avsedda att läsas som en utvärdering av hur arbetet påverkats av pandemin utan skildrar enskilda medarbetares upplevelser av pandemins första månader.

 

Fler berättelser från våra medarbetare