Pandemin får många att vilja fixa hemmet – högtryck på bygglovsavdelningen

I våras ledde pandemin till att antalet ansökningar plötsligt sköt i höjden på bygglovsavdelningen. Karin Lennebo och hennes kollegor har jobbat på högvarv, eftersom situationen dessutom sammanföll med både flera nyanställningar och hög sjukfrånvaro i coronans spår.

Karin Lennebo

Namn: Karin Lennebo
Ålder: 35 år
Yrke: Administratör, bygglovsavdelningen
Antal år i yrket: Snart tre år.
Det tar jag med mig från den här tiden: "Det mesta i arbetsväg går att fixa digitalt, man kan aldrig veta vad som händer från en månad till en annan. Jag har också lärt mig att sätta saker i perspektiv. Vi arbetar inte inom vård eller omsorg. Hur tufft vi än upplevt att våren varit, så tänker jag ändå på hjältarna inom vården. Det blir inte lika lätt att klaga då!"

Kanske beror det på att pengarna som var tänkta att spenderas på den där utlandssemestern som inte kunde bli av nu istället satsades på ett efterlängtat uterum. Eller också har all tid som människor har spenderat hemma gjort renoveringsbehoven i bostaden mer tydliga, funderar Karin Lennebo som är administratör med inriktning på bygglov på stadsbyggnadskontoret.

– Man kanske har sett den där planlösningen eller fönsterkupan som behöver bytas mer tydligt nu och blivit påmind hela tiden. Många har ju jobbat hemifrån och de allra flesta har förlagt mer ledig tid hemma eftersom många fritids- och sociala aktiviteter var inställda.

Ovanligt många bygglovsansökningar

Karin och hennes två kollegor jobbar på bygglovsavdelningen som förutom dem består av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektör. Avdelningen brukar alltid märka en uppgång i antalet ansökningar under maj och juni, inför stundande semestrar. Men i år sköt ansökningarna tydligt i höjden redan i mars, konstaterar Karin. Det var just i samband med att andra länder började stänga sina gränser och den allmänna smittspridningen i Sverige var ett faktum.

– Vi fick redan i mars 20 procent fler ansökningar från en vecka till en annan. I april var det en ökning på runt 27 procent och därefter har vi haft konstant högt och ökat tryck ända fram till i slutet av juni. Jag kan inte se någon annan orsak till detta än pandemin.

Karin tillägger att även hon och hennes sambo renoverar sin bostad. Därmed har hon privat också bevittnat den stora kommers som pågått på proppfulla byggvaruhus.

– Det syns ju helt klart att många har gått in i ett ”fixa hemma-mode”.

Karin Lennebo

Snabb hantering svår att upprätthålla

För bygglovsavdelningen har den ökade arbetsbelastningen inte varit helt lätt att hantera. I januari 2019 började en ny nationell lag gälla som innebär att ett beslut ska fattas i ett ärende inom 10 veckor. Dessutom behöver handläggarna snabbt ta en första titt efter att ansökan har registrerats som inkommen. De har nämligen enbart tre veckor på sig att kräva in eventuella kompletteringar.

– Det är mer regel än undantag att den ursprungliga ansökan saknar material som exempelvis vissa ritningar. Om vi inte hinner påtala det inom tre veckor så börjar 10 veckors-perioden att ticka igång redan från start. Och för varje vecka vi blir sena sänks avgiften för handläggningen med 20 procent, förklarar Karin.

Det innebär att hela processen blir helt gratis enbart med fem veckors försening.

Från centrum till Genarp

Under våren är det främst privatpersoner som stått för den största ökningen av ansökningar. Karin berättar att det har handlat om alltifrån uterum till diverse tillbyggnader och att ansökningar kommit från hela kommunen.

– Det har varit jämt spritt, från centrum till byar som Genarp och Södra Sandby.

Den pressade situationen har dessutom varit extra utmanade eftersom bygglovs-avdelningen redan innan pandemin bröt ut höll på att lära upp några nyanställda medarbetare.

– Vi har många system att hantera och olika lagar och riktlinjer att ta hänsyn till. Det tar ett tag innan man blir fullärd och kan arbeta självgående på hundra procent, säger Karin.

Dessutom har sjukfrånvaron stundtals varit hög på grund av rådande omständigheter, periodvis varit så hög som nästan 50 procent för vissa yrkesgrupper.

– Jag skulle uppskatta att vi i juni låg ungefär en månad back med ansökningar, säger Karin som själv inte tror att hon haft just covid-19-viruset men som ibland tvingats vara hemma med mildare symtom.

Skjuts framåt för distans- och digitalt arbete

– Jag har under hela perioden arbetat hemifrån två dagar i veckan. Det har fungerat bra, hela bygglovshanteringen finns som e-tjänst och vi har kommit förhållandevis långt vad gäller det digitala kring detta i Lund.

Karin är med i ett digitaliseringsprojekt som pågår för avdelningen. Hon berättar att hon har haft video-möte med kollegor från Sundsvall som varit nyfikna på Lunds arbete.

– Men det gick ju bra att ha det på videolänk. Jag tror den här våren även framöver kommer att påverka hur vi tänker kring det, att man kanske inte alltid måste förflytta sig och vara fysiskt på plats, säger Karin.

Måste följa regelverket

En bit in i pandemi-utbrottet öppnade statliga Boverket upp för att rådande situation kan vara skäl till att kommunerna kan få ta beslut om förlängd handläggningstid om det uppstår resursbrist i spåret av pandemin, vilket det ju har gjort för avdelningen i Lund. Nu när sjukfrånvaron är lägre gäller dock vanliga regelverk kring handläggningstid.

– Men det har varit svårt att hinna med, trots förlängningen, säger Karin.

Karin Lennebo

Perspektiv på det svåra läget

Karin konstaterar att ingen ännu vet huruvida pandemin kommer att leda till mer omfattande lågkonjunktur än den det redan pratades om innan coronan. Det kan i sin tur minska antalet stora byggprojekt.

– I så fall får vi mindre att hantera. Men det är å andra sidan inte heller bra för oss, vår verksamhet bygger ju på att vi bidrar till stadsbyggnadskontorets budget med intäkterna från bygglovsavgifter.

Men, tillägger hon. Det är ändå inget mot det tunga lass som medarbetarna inom vård och omsorg har dragit.

– Hur tufft vi än upplevt att våren varit, så tänker jag ändå på hjältarna inom vården. Det blir inte lika lätt att klaga då!

Fotnot: Efter att Skåne den 27 oktober 2020 fått skärpta allmänna råd jobbar alla anställda i Lunds kommun som har möjlighet, hemifrån på heltid.

Intervjuerna med Lunds kommuns medarbetare genomfördes under juni 2020. Artiklarna är inte avsedda att läsas som en utvärdering av hur arbetet påverkats av pandemin utan skildrar enskilda medarbetares upplevelser av pandemins första månader.

Fler berättelser från våra medarbetare