Handarbete kan vara lugnande under en kris

Eleverna har rätt till sina lektioner oavsett undervisningsform – även i praktiska ämnen. Därför gjorde Margareta Madejska Waidringer, textil-slöjdlärare och biträdande rektor på Prästängsskolan i Stångby, tidigt en plan om också grundskolan skulle behöva övergå till fjärrundervisning. Dessutom kan handarbete vara lugnande i kristid, poängterar hon.

Margareta Madejska Waidringer

Namn: Margareta Madejska Waidringer
Ålder: 52 år
Yrke: Lärare i textilslöjd (50 %) samt biträdande rektor (50%), Prästängsskolan i Stångby
Antal år i yrket: 26 år
Det tar jag med mig från den här tiden: "Alla fantastiska kollegor som ställer upp för varandra på ett otroligt fint sätt med kreativitet och engagemang för elevernas bästa i tuffa tider. Jag tar även med mig hur viktigt det är att man planerar och dokumenterar sin undervisning i våra digitala plattformar så att kollegor/vikarier enkelt ska kunna ta över undervisning så att eleverna kan fortsätta bedriva sina studier på bästa sätt."

 

Ganska snart efter att smittspridningen i Sverige var ett faktum, började oron breda ut sig i lärarkollegiet på Prästängskolan i Stångby: hur skulle det bli, skulle regeringen stänga grundskolorna?

– Vi gjorde snabbt planer för ett sådant scenario, såg till att alla kunde koppla upp sig och mötas digitalt. Eleverna övade också på de olika verktygen, under sina lektioner. Vi har elever från årskurs 4 och då behöver många fortfarande stort lärarstöd, det är inte helt lätt att tänka sig att alla skulle sitta hemma.

Margareta Madejska Waidringer har under det läsår som passerat, 2019-2020, varit biträdande rektor för Prästängsskolan i Stångby på halvtid. Men på resterande tid har hon fortsatt i det yrke som hon har jobbat inom under flera decennier: lärare i textilslöjd för mellan- och högstadiet.

När coronapandemin slog till blev hon därför tvungen att hantera flera olika ben: dels den stora sjukfrånvaro bland såväl medarbetare som elever som följde i början av pandemi-utbrottet, men också organisera och stötta personal så att en eventuell övergång till fjärrundervisning skulle vara möjlig. Därutöver behövde hon fundera över sitt eget ämne och rent konkret planera för hur en fjärrundervisning inom det skulle kunna gå till.

Likvärdig utbildning viktig även på distans

– Det är ju svårt att bedriva undervisning i de praktiska ämnena på distans, så det krävdes att jag verkligen tänkte till. Aspekter som att undervisningen ska vara likvärdig och att alla elever ska ha tillgång till material, blir särskilt viktiga, säger Margareta.

Utöver detta måste uppgifterna gå i linje med läroplan och kursmål för de olika årskurserna, kraven på progression och utveckling ligger ju fast oberoende av undervisningsform. Margareta tänkte länge och satt och surfade runt på olika slöjd-sajter. Det blev en hel del sena kvällar med dessa förberedelser hemifrån. Så kom hon på att hon hade sett en korg, tillverkad av kartong, på en slöjd-sida för ett tag sedan.

– Det var ju perfekt! Dels handlar det om återbruk, som är en stor del av dagens slöjdämne. Men korgen gick också att göra i olika svårighetsgrad och byggde dessutom på material som alla garanterat skulle ha hemma: någon form av kartong i den typ som finns i exempelvis vykort och mjölkpaket.

Margareta satte sig och vek ett antal korgar under kvällarna. Hon funderade över vilka moment som skulle kunna krångla och vad som kunde gå snett.

– Efter så många år i yrket har jag lärt mig att se uppgifterna ur elevernas perspektiv, jag vet var de kan stöta på patrull.

På slöjdsidan där hon hittade korgen fanns visserligen en instruktion, men den var alldeles för kortfattad och krävde en hel del förkunskaper som elever i mellanstadiet saknar. Därför såg Margareta till att skriva en ny, mycket mer detaljerad uppgiftsbeskrivning till det hela och fotograferade också noga de olika stegen när hon genomförde korg-tillverkningen. Dessutom såg hon till att förbereda ett antal påsar i slöjdsalen innehållande nål och tråd, som krävdes för att få ihop skålen.

– Det går ju inte att förutsätta att alla elever skulle ha denna utrustning hemma, sy-påsarna skulle finnas där för avhämtning eller leverans om någon behövde. Jag var faktiskt ganska nöjd med uppgiften när jag var klar. För mig blev det ett helt nytt sätt att tänka, säger Margareta.

Margareta Madejska Waidringer

Bra att jobba utifrån olika scenarier

Nu blev det inte någon fjärrundervisning för grundskolan under vårterminen 2020. Men Margareta tycker ändå inte att arbetet var förgäves.

– Nu vet jag att den här planeringen finns, om det någon gång framöver skulle bli aktuellt. Den går ju även att ha till hands om någon elev exempelvis skulle ha lång sjukfrånvaro. Att handarbeta och fokusera på något praktiskt är lugnande i många situationer, så slöjdande kan faktiskt vara välgörande under exempelvis en pandemi.

Margareta är också mycket stolt och glad över den sammanhållning och stora insats som all personal lagt ner på hennes arbetsplats.

– Många hade mycket kreativa idéer, som en lärare som gjorde kryss med whiteboard-pennan på elevernas händer inför lunchen för att kunna se om eleverna hade tvättat händerna ordentligt inför matsituationen. Det tycker jag var smart och dessutom blev det då mindre tjat.

Intervjuerna med Lunds kommuns medarbetare genomfördes under juni 2020. Artiklarna är inte avsedda att läsas som en utvärdering av hur arbetet påverkats av pandemin utan skildrar enskilda medarbetares upplevelser av pandemins första månader.

Fler berättelser från våra medarbetare